Tog og bussvirksomheten i NSB-konsernet viser god drift og leverer gode økonomiske resultater. Innen godstransport med tog, er situasjonen fremdeles svært krevende.

Årsresultat 2017: Trafikkvekst og et godt økonomisk resultat

Nordmenn fortsetter å reise miljøvennlig med tog og buss. Transport- og mobilitetskonsernet NSB opplever passasjervekst, økt omsetning og et godt driftsresultat i 2017. Konsernet rigger seg både for konkurranse på jernbanen og på framtidas krav til sømløse dør til dør-reiser.

NSB 2. tertial 2017:

Gode økonomiske resultater, men togpassasjerene plages av dårlig punktlighet NSB-konsernet hadde en omsetning på 9 841 millioner kroner i de første 8 månedene i 2017, og leverte et driftsresultat på 639 millioner kroner.

NSB leverer bedre, men tjener mindre

Veksten i antall togpassasjerer fortsetter, det var 2,4 prosent flere reisende i første tertial i 2017 enn i samme periode året før.

Sommertoget i gang

27. juni var det klart for første sending fra Sommertoget. Første stopp var Rognan etter at toget la ut fra Bodø tidligere samme dag.