Persontog

Det er miljøvennlig å reise med tog. NSB Persontog kjører, sammen med datterselskapet NSB Gjøvikbanen AS, tog på bane i Norge. Heleide Svenska Tågkompaniet AB gjør det samme i Sverige.

NSB Persontog. Foto: Øivind Haug

Persontog

NSBs regiontog og NSBs lokaltog dekker mange av de viktigste ferdselsårene i Norge.

Regiontogene er tilpasset lengre reiser. De tilbyr arbeidsplasser, sovekupeer, avdelinger for barn og kafé eller kiosk.

Lokaltogene er tilpasset passasjerer som reiser lokalt. De har mange seter, god plass, store vinduer og klimaanlegg.

NSB Persontog

NSB kjøper og moderniserer nå tog for flere milliarder kroner. NSB har bestilt 81 nye tog fra Stadler, og har opsjon på kjøp av ytterligere tog.

Togkjøpet gir økt kapasitet på både lokaltog og regiontog. Det er viktig for å kunne møte den kraftige økningen i tallet på togreisende.

Sammen med utbygging av ny infrastruktur i østlandsområdet og endringer i ruteplanen har kundene fått et vesentlig bedre tilbud, med hyppige avganger og kortere reisetid for mange. Kundene har svart med å strømme til toget. 

NSB er et miljøvennlig selskap. Den viktigste miljøoppgaven er å få flere til å reise med tog. En jernbane med dobbeltspor kan frakte like mange passasjerer som to firefelts motorveier.

NSB Gjøvikbanen AS

NSB Gjøvikbanen AS er et heleid datterselskap av NSB AS, og ble opprettet da NSB vant anbudskonkurransen om å drifte Gjøvikbanen.

NSB Gjøvikbanen AS drives etter prinsippene om at organisasjonen skal ha kundene i sentrum og bygge gode kundeassosiasjoner gjennom topp kundeservice.

Etter at NSB Gjøvikbanen AS tok over driften på Gjøvikbanen er antall avganger økt betydelig, og togene er oppgradert. Tallet på passasjerer har økt jevnt, og NSB Gjøvikbanen AS skårer meget godt på kundetilfredshet. 

Svenska Tågkompaniet

NSBs datterselskap Svenska Tågkompaniet AB ble etablert i 1999. Siden starten har Tågkompaniet tatt over og drevet ti togstrekninger.

I dag driver Svenska Tågkompaniet det såkalte X-tåget, som er regional togtrafikk på strekningen Gävle-Sundvall og Gävle-Ljusdal, samt den regionale togtrafikken i Bergslagen og i Värmland. Tågkompaniet er også operatør på strekningen mellom Göteborg og Oslo i samarbeid med NSB, og driver en togtrafikk mellom Karlstad og Oslo.

Samarbeidet mellom NSB Persontog og Tågkompaniet skal videreutvikles gjennom å vokse på det svenske markedet.

 

Fakta:

Persontog

Driftsinntekter:7815 mill kr
Driftsresultat:636 mill kr
Antall reiser:72,3 mill
Årsverk:3706

Kontakt:

Åge-Christoffer Lundeby

Åge-Christoffer Lundeby

Pressesjef, Nettbuss