Organisasjonskart 2017

NSB-konsernets organisering

NSB-konsernet består av NSB Persontog, Nettbuss AS, CargoNet og Reiseliv, samt en rekke datterselskaper.

 

.