Vis relatert innhold

Forretningsidé, visjon og hovedmål

NSB-konsernet er et transportselskap med kjernevirksomhetene persontog, buss, gods, eiendomsvirksomhet og togvedlikehold.

Forretningsidé

NSB skal drive verdiskapning gjennom å utvikle, produsere, markedsføre og selge sikre, konkurransedyktige persontrafikk- og godstransporttjenester med Norden som hjemmemarked, samt bidra til en by- og stedsutvikling tilrettelagt for kollektive transportløsninger med utgangspunkt i de eiendommene selskapet eier.

Visjon

NSB skal være kundenes favoritt og Nordens mest nyskapende transportselskap.

Hovedmål

NSB-konsernet har som hovedmål å skape verdier for eier og samfunn, gjennom å sørge for effektiv, tilgjengelig, sikker og miljøvennlig transport av personer og gods.