Nyheter og media

Aktuelle saker

Øker kapasiteten på juletogene

28.11.2014, 12.13

NSB satser som vanlig ekstra for å frakte reisende trygt frem til sitt reisemål i jule- og nyttårshelgen. Totalt øker kapasiteten med 21 000 plasser.

Et godt budsjett for jernbanen

08.10.2014, 14.34

Regjeringen følger opp de løftene de har gitt om satsing på jernbanen. Det viktigste er at det kommer mer penger til vedlikehold av jernbanen. Her er etterslepet stort.

Satser på vekst

20.11.2014, 11.25

Team Verksted skal vokse kraftig de neste årene. Nylig åpnet de et nytt verksted i Bergen.

Kunsten i NSB

14.11.2014, 10.32

NSB-konsernet eier gjennom Rom Eiendom en lang rekke stasjoner og andre bygg. Kunst og utsmykning er en viktig del av dette eierskapet.

Ny avtale sikrer hyppigere og mer miljøvennlig transport til Værnes

07.11.2014, 11.50

En kraftig økning av antall avganger og økt satsing på mer miljøvennlig kollektivtrafikk mellom Trondheim og Værnes. Det blir resultatet av en ny avtale mellom Avinor og Nettbuss Flybussen.

Markerer FN-dagen

24.10.2014, 08.37

I dag, fredag 24. oktober, er det FN-dagen. Vår samarbeidspartner SOS-barnebyer markerer dette med å understreke at utvikling starter med barna.

Sterkt resultat fra NSB-konsernet

06.10.2014, 10.11

Stadig flere velger å reise med buss og tog, noe som gir økte inntekter til NSB. Samtidig utvikler NSB attraktive kontorer og leiligheter på sine eiendommer. Samlet gir dette et godt økonomisk...

Positiv handlingsplan

05.09.2014, 09.31

Regjeringen har lagt fram sin handlingsplan for kollektivtransporten, en oppfølging av nasjonal transportplan. Planen sender mange positive signaler.

Byene er løsningen, ikke problemet

22.09.2014, 08.45

Bo tettere, reis mer kollektivt og still krav til bygningene, heter det i FNs klimarapport som nylig ble lagt fram. Dette er i tråd med Rom Eiendoms strategi, som jobber for å bygge flere boliger,...

Bygger over sporene i Trondheim

08.09.2014, 08.56

Rom Eiendom AS har undertegnet kontrakt med Skanska Norge AS om byggingen av Trapphuset på Trondheim S. Trapphuset blir Norges første næringsbygg som bygges over jernbanespor.