Nyheter og media

Aktuelle saker

NSB slukker lyset

27.03.2015, 11.44

NSB er med å markerer Earth Hour 2015 lørdag 28. mars, både på Oslo S og NSB-konsernets hovedkontor i Schweigaardsgate 23.

En kollektiv fremtid

24.03.2015, 07.16

Når dagens 15-åringer er i trettiårene, vil Norges befolkning antakelig ha passert seks millioner, og de fleste av oss vil bo i eller nær en by. Det vil bli trangt om plassen på veiene inn og ut...

Bedre mobildekning på togene

18.03.2015, 08.59

Målet er en bedre mobilhverdag for de reisende når NSB, Jernbaneverket og Telenor nå går sammen om å utvide 4G-nettet langs landets mest trafikkerte togstrekninger – i første omgang rundt Oslo og...

Jernbanereform

13.03.2015, 10.25

Styret i NSB AS og konsernsjef Geir Isaksen var invitert til møte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen 12. mars 2015 om jernbanereformen. NSBs styre ble gitt anledning til å kommentere de...

Solid resultat i NSB-konsernet

16.02.2015, 11.00

NSB-konsernet leverer et rekordresultat i 2014. Det er spesielt gledelig å se at stadig flere velger å reise med toget.

Togene kutter strømbruken

11.03.2015, 11.46

Bare i 2014 har NSB spart over 50 millioner kroner på reduserte strømkostnader. Det tilsvarer 30 prosent lavere strømforbruk, eller like mye strøm som et vindkraftverk produserer.

Kommentar fra NSB om jernbanereformen

06.03.2015, 16.32

– NSB har kun mottatt muntlige redegjørelser om forslagene til jernbanereform. Vi kan derfor ikke kommentere disse forslagene. NSB kommer tilbake med kommentarer når vi har fått mer fakta om...

Østbanehallen åpnet

04.02.2015, 11.30

Torsdag 5. februar kl. 14 åpnet Østbanehallen igjen under navnet Ø.

Invitasjon til pressekonferanse

13.02.2015, 08.54

NSB-konsernet arrangerer pressekonferanse mandag 16. februar klokken 11.00 i Schweigaards gate 23 i Oslo. Konsernsjef Geir Isaksen presenterer resultatene for 2014.

Alt på en billett

23.01.2015, 14.34

NSB, Ruter og Østfold fylkeskommune ønsker å gjøre reisene mellom Østfold, Akershus og Oslo enklere. Målet er å forbedre samordningen ovenfor reisende, slik at tilbudet blir så sømløst som mulig.