Nyheter og media

Aktuelle saker

NSB AS overtar alle aksjene i CargoNet AS

04.03.2011, 00.00

NSB AS og Green Cargo AB har inngått avtale om endring av eierstruktur i CargoNet AS. Green Cargo AB selger sin 45 prosents eierandel til NSB, og CargoNet AS blir dermed et heleid datterselskap av...

Bedre beredskap – flere reisende

19.03.2013, 15.17

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa takket NSB, Mantena og Jernbaneverket for god beredskap i vinter og det ble spandert kake på alle ansatte i Mantenas verksteder tirsdag.