Vis relatert innhold

Miljøstøtte fra Enova

NSB får 18,5 millioner kroner i støtte fra Enova i forbindelse med nye energispareprosjekter.

Denne gang er det prosjektet som allerede er i gang i forbindelse med anskaffelse av nye energieffektive tog fra Sveits. 

Noen av togene skal etter hvert erstatte type 69 og 70, og i den forbindelse vil det være mulig å redusere energiforbruket med 31 GWh.

NSB har allerede klart å kutte energiforbruket tilsvarende 80 GWh siden 2005. Målet er å nå 100 GWh innen 2012. Deretter er det ytterligere kutt i forbruket med 31 GWh.

Publisert: 07.03.2011, 00.00