Artikkelarkiv

Artikkeltype:

Siste artikler:

Miljøstøtte fra Enova

07.03.2011, 00.00

NSB får 18,5 millioner kroner i støtte fra Enova i forbindelse med nye energispareprosjekter.

NSB AS overtar alle aksjene i CargoNet AS

04.03.2011, 00.00

NSB AS og Green Cargo AB har inngått avtale om endring av eierstruktur i CargoNet AS. Green Cargo AB selger sin 45 prosents eierandel til NSB, og CargoNet AS blir dermed et heleid datterselskap av...

Enighet om drift av Flåmsbana

28.02.2011, 21.05

Aurland Ressursutvikling og NSB har i dag blitt enige om videre drift av Flåmsbana frem til utgangen av 2027. Avtalen innebærer at NSB kjøper 50 prosent av aksjene i Flåm Utvikling AS.

Tredobling ved dobbeltspor

21.01.2011, 00.00

Dobbeltspor i Østfold og Vestfold gir tre ganger så mange passasjerer viser en mulighetsstudie i regi av Jernbaneverket.