Vis relatert innhold

Virksomhet og ansatte overført til Entur AS og Materiellselskapet AS

Stadig flere tar toget. Foto: Knut BryFoto: Knut Bry

15. oktober overtok Materiellselskapet AS NSBs togmateriell. Fra samme dato overtok Entur AS NSBs salgs- og billettløsninger.

Jernbanereformen innebærer at staten overtar togmateriell og salgs- og billettløsninger for at disse skal kunne stilles til rådighet ved konkurranser på norsk jernbane.

Entur AS og Materiellselskapet AS er nå etablert i NSB-konsernets eie, men vil bli overført til Samferdselsdepartementet som ny eier i løpet av 2017.

Eierskapet til togmateriell og salgs- og billettløsninger er nå overført til de nye selskapene, og NSB har tegnet leieavtaler for tog og bruk av salgs- og billettløsningene.

– Vi opptatt av å legge et godt grunnlag for de nye selskapene. De skal sikre velfungerende tog og enkle billettløsninger som er viktig for dem som velger å reise med toget, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB, som er styreleder i Entur AS og Materiellselskapet AS frem til disse blir overtatt av Samferdselsdepartementet neste år.

Publisert: 24.10.2016, 11.16