Vis relatert innhold

Vil ha elbilene ut av kollektivfeltet

elbilkollektivfelt210-15 elbiler etter hverandre før neste buss og så 10-15 nye elbiler før det kommer enda en buss. På grunn av elbilene tar det 10-15 minutter ekstra hver dag å kjøre inn til Oslo fra Sandvika.

Elbilene bør ut av kollektivfeltet. Busspassasjerer opplever hver dag forsinkelser fordi bussene ikke kommer fram som de skal.

– I likhet med mine kolleger så ønsker jeg at elbilene ikke skal bruke kollektivfeltet. Kundene våre blir 10-15 minutter forsinket hver dag, sier sjåfør Knut Tovsrud i Nettbuss.

Han er klar på hva som må til for at bussen skal komme frem i tide.

– Det kan ikke være særlig miljøvennlig at en kø av elbiler, ofte med en mann i hver bil skal forsinke 60 mennesker i en buss i rute.

Han kjører linje 10 fra Vikersund til Oslo jevnlig og får også støtte fra sine passasjerer. De bekrefter at det er nødvendig å beregne minst 15 minutter ekstra hvis du har en avtale i byen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

elbilikollfelt
Slik burde kollektivfeltet sett ut for at bussene skal komme seg fram i rute.

– Jeg tror vi har mistet flere kunder det siste året på grunn av dette, sier Tovsrud.

Bærum verst

Det er fra Sandvika og inn mot byen det er verst, særlig ved Blommenholm og Høvik. – Elbilene forurenser jo ikke uansett, så hvorfor må de kjøre i kollektivfeltet, spør han.

Tovsrud sier det er mye mer å passe på i trafikken etter at elbilene er kommet. De skifter ofte felt og dukker opp på begge sider av bussen, ut fra intet.

– Dessuten mener jeg at påkjøringsfeltene kunne vært lengre, og at bilene langt raskere enn i dag blir tvunget over til de to filene som de er tiltenkt. Mange biler kjører altfor lenge i kollektivfeltet før de finner sin plass i køen.

Tovsrud hadde også ønsket seg mer plass til bussen i både Drammen og Oslo.

– Ved å merke om veiene fra Filipstad, kunne vi for eksempel fått et bussfelt helt inn til bussterminalen i Oslo. Det ville hjelpe oss ytterligere til å holde rutetidene, til beste for kundene, sier han.

Støtte fra NHO Transport

– Vi tror tiden er kommet for at elbilene må ut av kollektivfeltene, sier Terje Sundfjord i NHO Transport.

Fremkommeligheten er flere steder redusert, og forsinkelser skaper misfornøyde passasjerer og gjør kollektivtrafikken mindre attraktiv. Busskunder blir ikke fornøyde av å sitte i elbilkø.

– Det er gode forslag om forbedring av påkjøringsfeltene som sjåførene kommer med. I tillegg til bedre skilting bør det testes ut ordninger med å bruke lyssignaler for å prioritere kollektivtrafikken ved påkjøringsrampene.

Nye kollektivfelt

NHO Transport mener det ikke satses nok på å bygge nye kollektivfelt. Det rett og slett for lave ambisjoner for framkommelighet for bussen.

– Bussene i Oslo hadde i 2012 like mange passasjerer over bygrensen som det NSB persontog hadde. Derfor blir økt framkommelighet og større fart for bussen i rushtiden et av de viktigste tiltakene for å øke konkurransekraften i kollektivtransporten, sier Sundfjord. 

(Denne artikkelen sto på trykk i Vingehjulet 4-2014)

Publisert: 22.05.2014, 14.17