Vis relatert innhold

Viktige lærlinger

lærlingerHeidi Theodorsen og Marius Edvardsen ser nå frem til at lærlingetiden er over slik at de kan begynne i fast jobb i Mantena på Grorud.

Gode fagfolk rekrutteres unge. Både Mantena og Nettbuss satser aktivt på lærlinger.

Mens Mantenas vel 1 200 medarbeidere vedlikeholder tog og andre skinnegående kjøretøy, sørger vel 7 600 Nettbuss-ansatte for at bussen kommer fram.

Felles for begge selskapene er at de legger stor innsats i å rekruttere de gode fagfolkene unge – og tar imot lærlinger med åpne armer.

Økt selvtillit

Heidi Theodorsen (20) og Marius Edvardsen (19) er to av vel 30 lærlinger i den norske delen av Mantena.

De er svært fornøyde med oppfølgingen.

– Lærlingperioden på vel to år gir oss mye. Det er utrolig flott at vi får overført kunnskap fra erfarne medarbeidere som har jobbet her i mange år. Det gir oss økt selvtillit, sier de.

– Vi ser hvordan de erfarne jobber, og de gir oss direkte praktisk opplæring som vi ikke kunne ha fått med oss på skolebenken. Vi føler oss godt ivaretatt, og vi lærer at det er viktig å gjøre jobben grundig, sier de to.

Mens Heidi jobber med CNC-styring og produserer togdeler med dreiemaskin, er Marius industrimekaniker.

Busslærling Niklas Ekre er svært godt fornøyd med å være i Nettbuss. – Her er det kolleger med lang erfaring som jeg kan spørre om det meste. Samtidig sitter fleipen løst, og det er ikke mangel på gode historier rundt spisebordet.

Busslærling Niklas Ekre er svært godt fornøyd med å være i Nettbuss. – Her er det kolleger med lang erfaring som jeg kan spørre om det meste. Samtidig sitter fleipen løst, og det er ikke mangel på gode historier rundt spisebordet. 

Kjører skolerute

Niklas Ekre (21) er lærling ved Nettbuss Øst, avdeling Mysen. Han har gått både service og samferdsel og transport og logistikk, før han begynte som lærling i Nettbuss.

Nylig fikk han sin første tur bak rattet på skolebussen.

– Jeg fikk interessen for bussjåføryrket da jeg tok skolebussen til ungdomsskolen. Det er noe med ansvaret for kjøretøy og passasjerer som trigget meg til å velge denne yrkesretningen, forteller han.

Han er ikke redd for at passasjerene ikke vil respektere ham når han sitter bak rattet, sin unge alder til tross.

– Jeg hører det klikker bak i bussen når jeg ber skoleungene om å feste setebeltet, sier han, og legger til at han stortrives sammen med de noe eldre kollegaene i Nettbuss.

Viktig satsing

I likhet med andre selskaper i transport- og verkstedsbransjen er snittalderen høy i både Nettbuss og Mantena.

– Da er det viktig å ha god tilgang til nye, gode medarbeidere, sier Tone Sande, personal- og organisasjonssjef i Mantena.

Unge har stått i kø i en årrekke for å bli lærlinger i Mantena. I snitt er det 20 lærlinger til en hver tid. Verkstedsselskapet har et tett og godt samarbeid med flere videregående skoler og opplæringskontorer.

– Når vi tar inn lærlinger, får vi nyutdannet ungdom som vi kan kople opp mot våre erfarne arbeidstakere som har jobbet mange år i bedriften. På den måten etablerer vi en verdifull kompetanseoverføring fra bunnen av. Vi får til god læring og kan bygge opp dyktige fagfolk i bedriften vår, sier Sande.

Det er i hovedsak innenfor fagene automasjon, togelektriker og industrimekaniker Mantena kan tilby lærlingeplass.

Søker busslærlinger

Også bussbransjen opplever at snittalderen stadig øker. I Nettbuss er denne i dag på 50 år. Det krever nye løsninger.

Derfor satses det nå på å rekruttere lærlinger til yrkessjåførfaget. Disse kan etter endt utdanning enten kjøre gods eller buss.

Nettbuss har rundt ti lærlinger inne i dag. Avdelingsleder Asle Walter i Nettbuss Øst, avdeling Mysen understreker at dette er viktig for å sikre seg de aller beste sjåførene.

– Det er et nåløye å komme gjennom for å bli lærling hos oss, men vi vil ha de beste. Vi har derfor ofte kandidater til lærlingeplass i praksis hos oss først, slik at vi kan se om de har de rette holdningene for å jobbe som bussjåfør, sier han.

I Nettbuss Øst jobber de aktivt ute på videregående skoler for å fortelle om Nettbuss og mulighetene for å bli yrkessjåfør.

– Samtidig kan vi tilby god støtte til de som er i lære hos oss. De ansatte bidrar aktivt til å støtte opp om lærlingene og sikre at de får et best mulig læringsløp hos oss. 

busslaerlingen

Asle Walter og instruktør Annika Jensen er svært fornøyde med busslærling Niklas Ekre. Nettbuss satser nå på å rekruttere flere lærlinger.

logo-matena

Mantena har vel 1 100 høyt kvalifiserte medarbeidere i Norge og i Sverige som sørger for vedlikehold og verkstedtjenester for skinnegående materiell.

Blant de største kundene i Norge er NSB Persontog, Flytoget og CargoNet.

Les mer på www.mantena.no

logo-buss

Nettbuss er Norges største busselskap og et av de største i Skandinavia. Nettbuss har 7 630 ansatte i Norge, Sverige og Danmark, og kjører både rutebuss, ekspressbuss og turbuss. Nettbuss har også en stor verkstedvirksomhet.

Les mer på www.nettbuss.no


Publisert: 22.04.2014, 11.37