Vis relatert innhold

Tredobling ved dobbeltspor

Dobbeltspor i Østfold og Vestfold gir tre ganger så mange passasjerer viser en mulighetsstudie i regi av Jernbaneverket.

Beregningene i studien viser en tredobling av passasjergrunnlaget som følge av betraktelig reduserte kjøretider og økt antall avganger.

Mer om studien

Publisert: 21.01.2011, 00.00