Vis relatert innhold

Tågkompaniet kjører for Norrtåg

tagkompaniet-norrtag

Den 20. august tok Tågkompaniet over togtrafikken for Norrtåg. – Dette er et viktig ledd i vår satsing på vekst i det nordiske togmarkedet, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

Tågkompaniets avtale med Norrtåg AB gjelder fra august 2016 til desember 2025.

– NSB-konsernet har en betydelig tilstedeværelse i Sverige gjennom våre datterselskap Tågkompaniet og Nettbuss Sverige AB. Det er gledelig at Tågkompaniet er tilbake i Nord-Sverige etter å ha vunnet Norrtåg-anbudet. NSB-konsernet vil også i tiden fremover satse aktivt på vekst i det svenske togmarkedet, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB, og legger til:

– Tågkompaniets nye anbud gjør det mulig å samarbeide enda tettere med NSBs norske togvirksomhet om togtilbudet for reisende mellom Trondheim og Åre/Östersund via Meråkerbanen over Storlien.

Bedre tilbud for pendlere, kundeservice med generøs åpningstid, varm middagsmat og nettsted som selger både tog- og bussbilletter. Det er noe av nyhetene når Tågkompaniet nå tar over togtrafikken for Norrtåg.

Allerede for 17 år siden vant Tågkompaniet nattogstrafikken til og fra øvre Norrland, nord i Sverige. Selskapet skapte nye referanserammer i en tradisjonell bransje.

Nå er Tågkompaniet tilbake i Norrland. Målet er å øke kvaliteten på togreisene for kundene.

– Vi er vel kjent med de spesielle forutsetningen som gjelder for å kjøre tog i nord. Her kjenner vi oss hjemme og vet at vi kan gjøre en god jobb, sier VD Mats Gustafsson i Tågkompaniet.

Han understreker at oppdraget Tågkompaniet har fått er viktig.

– Vi skal gjøre det mulig for folk å reise, leve og bo her i Norrland. Nå skal vi leve opp til forventningene, fra Norrtåg som bestiller, men fremfor alt kundens forventninger før, under og etter reisen, sier Gustafsson.

– Tågkompaniet har lyttet til kundene, og introduserer nå varm, sunn mat i kafévognen. I tillegg blir det mulig å kjøpe partibilletter – ti rabatterte billetter på en strekning – for pendlere som bare reiser et par dager i uken, sier affärschef Maria Cederberg i Tågkompaniet.

Om Tågkompaniet

NSBs datterselskap Svenska Tågkompaniet AB ble etablert i 1999. Siden starten har Tågkompaniet tatt over og drevet en rekke togstrekninger.

I dag driver Svenska Tågkompaniet det såkalte X-tåget, som er regional togtrafikk på strekningen Gävle-Sundvall og Gävle-Ljusdal, samt den regionale togtrafikken i Bergslagen, Norrland og i Värmland. Tågkompaniet er også operatør på strekningen mellom Göteborg og Oslo i samarbeid med NSB.

 

Publisert: 20.08.2016, 12.29