Vis relatert innhold

Studenter tenkte nytt for NSB

50 studenter deltok i ”Innovation Camp” ved Universitetet i Oslo. En av oppgavene var å tenke nytt rundt NSB Komfort-produktet.

Vinnere Innovation Camp

Vinnerne av ”Innovation Camp” foreslo et nytt produkt, NSB Favoritt. Oliver Yarleque Escalante (UiO), Ida Martine Worum (UMB), Hellen Caspers (UiO) og Hilde Ringdal (UMB). (Foto: Ungt Entreprenørskap Oslo)

”Innovation Camp” arrangeres av Ungt Entreprenørskap, som arbeider med entreprenørskap i skolen, og stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv.

50 studenter fra BI, Universitetet i Oslo og Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås fikk 6. og 7. oktober i oppgave å se på hvordan NSB kan forbedre produktet  NSB Komfort  – og ut i fra dette bidra til et styrket omdømme.

Inspirerende

Produktsjef André Maarud Høistad i NSB Riks sier det var svært inspirerende å høre studentenes tanker og ideer i prosessen fram til presentasjon av løsningene.

Utgangspunktet for NSBs tilbud om bord på togene er at det skal være fundamentert ut ifra kundenes behov. Oppgavene studentene fikk, var nettopp å se på hva de mente kunne være kundens behov, for deretter å presentere en løsning. Samtidig ble det poengtert at oppgaven også kunne inneholde forslag til nye og andre gode tilbud om bord.

–  Felles for mange av studentenes forslag er at de tar utgangspunkt i de individuelle behovene og som styrker togets konkurransefortrinn.  Ikke alle utfordringene kan løses helt konkret slik studentene ser det for seg, men flere av forslagene som kom fram her kan være viktige bidrag i vårt videre arbeid med NSB Komfort-produktet, sier Høistad.

– For NSB var en deltagelse her interessant fordi vi ønsket innspill fra et kreativt fagmiljø som har et annet utgangspunkt. Det fikk vi, sier Høistad.

Lanserte NSB Favoritt

Vinnerne ble Ida Martine Worum, Oliver Yarleque Escalante, Hellen Caspers og Hilde Ringdal. De foreslo et nytt produkt, NSB Favoritt, en løsning hvor kundene skulle kunne velge blant en rekke ekstratjenester og produkter. Det skal gi økt kundetilfredshet – og øke inntjeningen, mente studentene.

– Forslaget viser en klar vei til økonomisk merverdi. Det er komplekst, men likevel mulig å gjennomføre. Det ble veldig godt presentert både skriftlig og muntlig. Viktigst av alt, forslaget var kundeorientert, heter det i begrunnelsen fra juryen.

Høistad understreker at deltakelsen i ”Innovation Camp” var en veldig positiv erfaring for NSB.

– Vi vil også i framover vurdere ytterligere deltagelse i prosjekter med fagmiljøer av denne typen, sier han.

Deltakere Innovation Camp

50 studenter deltok i ”Innovation Camp”, der de skulle se på hvordan NSB kan forbedre NSB Komfort-produktet. (Foto: Ungt Entreprenørskap Oslo)

Om Ungt Entreprenørskap

Gründercamp/Innovation camp  er et program utviklet av Ungt Entreprenørskap. Organisasjonens visjon er å inspirere unge til å tenke nytt og skape verdier. Det gjør de ved å tilby et tyvetalls ulike programmer til skolen - fra grunnskole og opp til masternivå.

Over 150.000 barn og unge over hele landet deltok i skoleåret 2010/2011 i Ungt Entreprenørskaps programmer, mens 15.000 personer fra bedrifter, organisasjoner og offentlige etater bidro som veiledere i skolen.

Ungt Entreprenørskap er en ideell forening finansiert av stat, kommune, organisasjoner og lokalt næringsliv. 


 
Publisert: 17.10.2011, 15.45