Vis relatert innhold

Støtter hovedvei-anbefalinger

Nettbuss TIMEkspressen (Foto: Nettbuss)

Nettbuss støtter Statens vegvesens anbefalinger om to hovedveier mellom Oslo og Bergen. – Dette gjør det mulig å styrke ekspressbusstilbudet i et område uten jernbane og dermed få flere til å sette bilen hjemme, sier administrerende direktør Ståle Nistov i Nettbuss Ekspress.

Ståle Nistov (Foto: Nettbuss)Vegvesenet anbefaler i utredningen om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet å satse på to løsninger for hovedveier mellom Oslo og Bergen. Den ene er E134 over Haukeli, mens den andre løsningen er satsing på riksvei 7 Hallingdal og riksvei 52 via Hemsedal og Lærdal.

– Vi mener at det er spesielt viktig å satse på alternativ to her. Det er allerede gjort forbedringer på riksvei 7 ved Ørgenvika. Det har redusert kjøretiden med 20 minutter, sier administrerende direktør Ståle Nistov i Nettbuss Ekspress, som kjører en rekke ekspressbussruter rundt om i landet.

Knytter distrikt og hovedstad sammen

Han mener det er viktig å satse videre på det arbeidet som allerede er gjort på riksvei 7.

– Dette vil knytte viktige deler av Distrikts-Norge, som Førde, Sogndal, Lærdal og Hemsedal, nærmere hovedstaden og det sentrale Østlandet. Dette er områder som i dag står uten jernbane, sier Nistov.

Gir nye muligheter

En ny og forbedret hovedvei mellom Oslo og Bergen via riksvei 52 vil bidra til å gjøre ekspressbusstilbudet mer konkurransedyktig og bærekraftig. Det åpner også nye spennende muligheter for å utvikle et tilbud fra Hemsedal og Indre Sogn mot Bergen, sier Nistov.

– En viktig del av det videre arbeidet, og som virkelig haster, er å få på plass en gjennomgående motorvei mellom Sandvika og Hønefoss. Dette vil kunne gi vesentlig redusert kjøretid, bedre kundeopplevelse, lavere miljøbelastning og økt trafikksikkerhet, fastslår Ståle Nistov.

Publisert: 21.01.2015, 15.05