Vis relatert innhold

Store miljøfordeler med Bjørvika

Barcode i Bjørvika. Foto: Knut BryBarcode i Bjørvika. Foto: Knut Bry

Bjørvika-utbyggingen har store miljøfordeler. Tett utbygging gir lavere utslipp av klimagasser.

En sentral lokalisering av arbeidsplasser i Bjørvika i Oslo sentrum innebærer at utslipp av klimagasser relatert til jobbreiser halveres sammenliknet med om arbeidsplassene hadde vært spredt utover i hele Oslo.

Dette viser en rapport som Transportøkonomisk institutt har utarbeidet for Rom Eiendom AS. Analysen viser at bygging av 12.500 arbeidsplasser i Bjørvika i stedet for å fordele dem rundt om i Oslo sparer byen for 6.250 bilturer og 110.000 kjøretøykilometer med bil per døgn. Dette gir blant annet 15 tonn mindre CO2-utslipp per døgn.

Rom forvalter store sentrale områder i og ved tunge kollektivknutepunkter i mange norske byer og er opptatt av hvordan transportomfang, utslipp og andre forhold påvirkes av ulike utbyggingsstrategier.

Hele rapporten kan lastes ned hos Rom Eiendom.

Publisert: 03.01.2014, 09.00