Vis relatert innhold

Satser ikke nok på vedlikehold

Konsernsjef Geir Isaksen. Foto: Heiko Junge, ScanpixKonsernsjef Geir Isaksen i NSB er bekymret over at vedlikeholdsetterslepet på jernbanen øker.

Det er bra at regjeringen setter av 100 millioner kroner til økt drift og vedlikehold av jernbanen. Det er imidlertid ikke nok til å hindre at etterslepet øker.

I tilleggsproposisjonen som finansminister Siv Jensen la fram fredag går det fram at regjeringen setter av 100 millioner kroner ekstra til drift og vedlikehold, utover det den rødgrønne regjeringen la opp til i sitt statsbudsjett for 2014.

- Den nye regjeringen har varslet at de vil satse på økt vedlikehold av jernbanen, og det er gledelig at det settes av mer penger til vedlikehold. Det er likevel ikke tilstrekkelig til at etterslepet i vedlikeholdet blir redusert, sier NSBs konsernsjef Geir Isaksen.

Jernbaneverket har tidligere varslet at etterslepet i jernbanevedlikeholdet øker. En rekke signalanlegg, sikringsanlegg og kjøreledninger er i ferd med å gå ut på dato. Jernbaneverket mener det vil gi flere feil og stans på jernbanen i årene som kommer.

- Skal vi kunne gi togpassasjerene et godt nok tilbud, må vi sørge for at togene holder rutetidene, og hindre at feil med infrastrukturen forsinker togene, sier Isaksen.

Han mener at det er bra at regjeringen styrker vedlikeholdet, men håper at stortingsbehandlingen av statsbudsjettet vil føre til ytterligere satsning på vedlikehold.

- Når vi  ikke greier å gi kundene et godt nok tilbud, så skyldes det i stor grad at det er et stort etterslep i vedlikeholdet av jernbanen. Vi er bekymret over at det ikke satses nok på å styrke vedlikeholdet på kort sikt, for å sikre at togene kan kjøre i tide. Her må politikerne spille Jernbaneverket gode. Når Jernbaneverket lykkes, så lykkes også vi, sier Isaksen.

Publisert: 08.11.2013, 14.12