Slik skisserer Origo Arkitektgruppe hvordan det vil bli seende ut på Bergen stasjon.

Pusser opp Bergen stasjon

Rom Eiendom skal bruke åtte millioner kroner på å pusse opp Bergen stasjon. Fire andre stasjoner vil også bli oppgradert i nærmeste fremtid.

Signe HornDirektør strategi og samfunnskontakt, Signe Horn, sier det er nødvendig å gjøre noe med stasjonene, både for å skape mer liv og for å gjøre det mer attraktivt og hyggeligere for de reisende.

– I tillegg til Bergen bruker vi også penger på stasjonene i Stavanger, på Lillestrøm og i Trondheim, samt i Sandvika der det vil bli gjort mer omfattende endringer, sier Horn.

Hun sier at det skal foretas en generell opprydding av Bergen stasjon.

– Dette er ikke en omfattende opprusting, men en nødvendig ansiktsløftning innenfor en ramme på ca. åtte millioner kroner.

Lite innbydende

Stasjonen fremstår i dag som sliten og utdatert. Den er lite innbydende, dårlig belyst, med rotete reklame og med duer både inne og ute.

– Vi bygger et stort kontorbygg på stasjonen. Dette er med på å løfte området. Derfor vil stasjonen fremstå som enda mer rufsete når oppgradert gateløp i Zander Kaasgate og nybygget er ferdig neste år, så dette ønsker vi å gjøre noe med, sier Horn.

Mer imøtekommende

Dette er bakgrunnen for at det foretas opprydding og sanering i skiltjungelen, med nye retningslinjer og forenkling. Det blir ny belysning i plattformvestibyle/gjennomganger og i inngangsvestibylen. Det kommer nye benker i plattformvestibyle, inngangsvestibyle og toghall. Det blir nye servicepunkter for sikkerhet og billettsalg i plattformvestibylen, og flytting av fotoboks i vestfløyen.

Det kommer nye fliser i inngangsvestibyle, og vegger og bueganger får et strøk maling.

– Dette håper vi skal gi stasjonen et mer helhetlig preg, og gi de reisende et tryggere og mer imøtekommende miljø, sier Horn.

Publisert: 29.04.2015, 11.43