Vis relatert innhold

Positiv til ny regjerings plattform

Geir Isaksen. Foto: Heiko Junge, Scanpix

Regjeringserklæringen som Høyre og Fremskrittspartiet la fram mandag innebærer store endringer i samferdselspolitikken – og styrker muligheten til å bedre tilbudet til de som velger å reise kollektivt.

– Vi må være så ærlige og si at samferdselssektoren i dag ikke greier å levere det som kreves. Trafikken står i stampe i rushtiden i og rundt de største byene. Jernbanen frakter stadig mindre andel gods – og togtrafikken står alt for ofte, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

Den nye regjeringen vil ha økt konkurranse på sporet. Den vil også omorganisere Jernbaneverket og NSB, for å få en hensiktsmessig styringsstruktur, en forretningsmessig organisasjonsform og tydelige mål.

Sikre et godt tilbud

– Vi må sikre kundene et godt samlet kollektivtilbud. Vi må tenke nytt og våge å tenke stort, for å finne de gode løsningene for samfunnet. Da må vi også våge å se på organiseringen av både NSB og Jernbaneverket, sier Isaksen.

Samtidig understreker Isaksen at det ikke er uventet at ny regjering ønsker økt konkurranse på jernbanen.

– Vi har ventet på dette en god stund allerede, og er forberedt på at konkurransen kommer. Vi regner med at flere togselskaper vil vise interesse for kontrakter i Norge, sier Isaksen.

Det skal planlegges full intercityutbygging og jernbanetunnel under Oslo. Jernbaneterminaler skal sikres en konkurransenøytral eier- og driftsstruktur.

Et eget infrastrukturfond på 100 milliarder kroner skal etableres de neste fem årene. Avkastningen skal brukes til å finansiere vei, jernbane og IKT-infrastruktur.

Ekspressbuss og byutvikling

Høyre og Frp ønsker også å redusere planleggingstiden for vei- og jernbaneprosjekter – i tillegg til å invitere til offentlig-privat samarbeid om utbyggingsprosjekter.

Han ser et klart behov for at en ser på organiseringen av sektoren med nye øyne.

– For vårt busselskap Nettbuss er det svært positivt at man vil utrede hvordan det bedre kan tilrettelegges for ekspressbusser i transportkorridorene. Det er også viktig at man som varslet ønsker å se byutvikling, boligbygging og infrastruktur sammen, slik at vi sikrer best mulig løsninger i et samfunn som vil preges av sterk vekst de kommende årene, sier Isaksen.

Publisert: 09.10.2013, 08.27