Slik tenker man området på Sundland bygd ut. Illustrasjon: A-lab

Plass til 800 boliger på Sundland

Nærmere 800 boliger blir det på Sundland i Drammen når området er ferdig utviklet. I tillegg kommer grøntarealer og næringsbygg på det 275 mål store området eid av Rom Eiendom.

Videre utvikling av NSBs eiendom på Sundland planlegges for fullt. Med Rom Eiendom i førersetet tar man sikte på å bygge mye nytt, men også beholde særpreget fra de gamle teglsteinsbygningene på verkstedområdet.

Til sammen kan det bygges 260 000 kvadratmeter boliger og næringsbygg.

Rom Eiendom AS representerer den største grunneieren i Sundland-området, og har i samarbeid med Drammen kommune utarbeidet forslag til reguleringsplan. Rom Eiendom ønsker å utvikle en ny bydel med boliger, sentrumsbebyggelse, næring og undervisning.

Planene for Sundland ligger nå ute for offentlig ettersyn med frist for innspill innen utgangen av februar. Med normal saksbehandling kan det være mulig å stikke spaden i jorda for de første 120 boenhetene i løpet av 2016.

Trenger flere boliger

– Behovet for nye leiligheter i Drammen er hele tiden til stede, og vi ønsker å starte byggingen i vest, fra Gulskogen barneskole og innover mot byen. Når et område langs Professor Smiths allé blir ryddet, kan vi komme i gang, forhåpentlig i løpet av 2016, sier prosjektsjef Connie Nyhaven.

Drammen kommune og Rom Eiendom AS blitt enige om rekkefølgebestemmelser som tilsier en etappevis utbygging. I første fase tillater kommunen utbygging av 50 000kvartameter før tilfartsvei fra Øvre Sund bru til Sundland er etablert.
I fase to kan ytterligere 50 000 kvadratmeter bygges ut før Sundlandgata fra Vintergata og fram til krysset med tilfartsvei vest er etablert.

Bevaringskrav

Kommunen setter også krav til en bevaringsstrategi knyttet til enkelte eksisterende bygninger og et såkalt «bygulv».
Rekkehus og leiligheter i kvartalsstruktur planlegges mot sør.

Mot nord (jernbanen) foreslås det lameller og punkthus. Kontorer, forretninger, serveringssteder, kultur, undervisning, barnehage og hotell inngår også i planene.

 
Publisert: 05.01.2015, 09.28