Vis relatert innhold

Petter Eiken ny adm.dir. i Rom Eiendom

Petter Eiken

Petter Eiken er ansatt som ny administrerende direktør i Rom Eiendom AS. Han tiltrer stillingen 1. mars.

Petter Eiken har lang erfaring fra eiendoms- og entreprenørbransjen, blant annet som viseadministrerende direktør i Veidekke ASA, viseadministrerende direktør i Skanska AB og administrerende direktør i Skanska Norge. Han har også omfattende styreerfaring både fra næringsliv og offentlig virksomhet.

Rom Eiendom er et av Norges ledende eiendomsselskaper og skal i årene fremover gjennomføre en rekke store prosjekter. Rom spiller en viktig rolle som by- og stedsutvikler, og vil gjennom sitt eierskap til stasjoner og stasjonsnære områder legge til rette for utvikling av gode kollektivknuter, noe som bidrar til at flere velger å reise kollektivt.

– Med Petter Eiken som ny administrerende direktør får Rom Eiendom en profilert og erfaren leder som skal bringe selskapet videre i en spennende periode med mange og krevende oppgaver, sier Geir Isaksen, styreleder i Rom Eiendom.

 

CV Petter Eiken

Utdanning                 

  • Sivilingeniør Bygg NTH1980
  • Porsgrunn Gymnas 1973

Tidligere stillinger   

  • Skanska Norge adm.dir 2009-2011
  • Skanska AB, Viseadministrerende direktør 2004-2009
  • Ansvarlig for entreprenørvirksomheten i Norden i Skanska AB (Finland, Sverige, Norge og Danmark).  Ansvarlig for boligutviklingsvirksomheten. Ansvarlig for IT og innkjøp i konsernet
  • Skanska Norge, adm.dir 2001-2004
  • Veidekke ASA, Viseadministrerende direktør 1994-2001. Ansvarlig for byggevirksomheten 
  • Veidekke ASA, Konserndirektør 1994. Ansvarlig for konsernstab
  • Veidekke ASA, Konserndirektør 1993. Ansvarlig for divisjon Nord
  • Veidekke ASA, Prosjektleder 1987- 1993
  • Veidekke ASA, systemsjef 1986-1987
  • Ing. F. Selmer AS, Prosjektingeniør 1981-1984
  • NTH, Institutt for anleggsdrift, vitenskapelig assistent 1980-1981

Styreerfaring

Styreleder

  • Norges Byggforskningsinstitutt (1997-2004)
  • Byggekostnadsprogrammet (2005-2010)
  • Norsk Jernbanedrift (Fra 2012)
  • Kaare Mortensen AS (Fra 2012)
  • Totaltek AS (Fra 2012)
  • Høyer Finseth (Fra 2013)
  • Bygg21 (Fra 2013)

Styremedlem:

  • Veidekke ASA (1990-1992 ansatte representant)
  • Aase Byggadministrasjon (Fra 2012)
  • Gassnova SF (Fra 2012)
  • Forny AS (Fra 2013)
  • Arkitektur og designhøyskolen (Fra 2013)
Publisert: 10.01.2014, 12.30