Vis relatert innhold

Omstilling i NSB persontog

Geir Isaksen. Foto: Mads Kristiansen

Jernbanereformen og konkurranse på norsk jernbane fører til omfattende endringer for NSB. – NSB blir gjennom jernbanereformen en rendyrket togoperatør som skal vinne anbud. Da må vi lage en slankere og mer effektiv organisasjon. NSB-konsernets styre har derfor vedtatt at det skal gjennomføres en prosess med sikte på å nedbemanne rundt 300 ansatte innen ledelse og administrasjon i persontogvirksomheten, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

– NSB må gjennom en krevende omstilling for å tilpasse NSB til ny rolle og gi selskapet konkurransekraft til å vinne anbud, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB. 

NSB gjennomfører nå et omfattende endringsprogram for å effektivisere driften og redusere interne og eksterne kostnader. Som ledd i dette har styret i NSB vedtatt en prosess med sikte på nedbemanning av rundt 300 ansatte innen ledelse og administrasjon i persontogvirksomheten frem mot 2018.

– Dette er en tung beslutning for NSB. Vi er inne i en av de mest krevende omstillingene i NSBs historie, og dette er grep vi er helt nødt til å gjøre nå, sier Isaksen.

Omstillingsprosessen vil bli gjennomført i samarbeid med de ansattes organisasjoner. Overtallighet vil bli primært bli søkt løst gjennom naturlig avgang og virkemidler som utløser frivillige oppsigelser gjennom 2017 og 2018.

Som følge av jernbanereformen skal flere virksomheter som i dag er eid av NSB-konsernet få nye eiere. ROM Eiendom, togvedlikeholdsselskapet Mantena, samt virksomhet knyttet til togmateriell og salgs- og billettløsninger blir skilt ut fra NSB-konsernet i 2017.  Samtidig blir persontogvirksomheten i NSB gradvis bli konkurranseutsatt.

– Nedbemanning er et av flere grep vi må gjøre for å sikre at vi er i en posisjon der vi kan vinne konkurransene om trafikkpakkene som kommer på jernbanen, sier Isaksen.

Pressekontakt:
Kenneth Kvalvik, tlf. 905 88 113

Publisert: 29.09.2016, 13.00