Vis relatert innhold

Offisiell åpning av Gjøvik skysstasjon

Fredag 13. desember var det offisiell åpning av Gjøvik skysstasjon. Samarbeidsprosjektet har gitt et nytt kollektivknutepunkt der tog, buss og taxi er samlet på ett sted.

Oppland fylkeskommune, Opplandstrafikk, Gjøvik kommune, Jernbaneverket, Statens vegvesen og Rom har i et samarbeidsprosjekt rehabilitert stasjonsbygget, bygget ny terminal som samlokaliserer tog, buss og taxi samt oppgradert kollektivgata med nye plattformer for bussene.

Partene har sammen renovert og bygget om slik at Gjøvik skysstasjon er blitt et moderne regionalt kollektivknutepunkt.

Rom har stått for arbeidene på den gamle stasjonsbygningen og det nye venteromsbygget, Jernbaneverket har oppgradert både kort- og langtidsparkeringsområdet ved stasjonsområdet, Opplandstrafikk/Oppland Fylkeskommune og Statens vegvesen har bygget ny gateterminal for busser, og Gjøvik kommune ruster opp parkområdet med et skateanlegg som ferdigstilles sommeren 2014. Hele prosjektet er en del av byutviklingen i Gjøvik sentrum.

Gjøvik skysstasjon

Gjøvik skysstasjon er viktig for kollektivtrafikken i hele Mjøsregionen. Daglig er det rundt 300 busser som har avgang og ankomst på skysstasjonen, toget har 11 avganger og ankomster og årlig passerer 1 million passasjer dette knutepunktet.

– Eksisterende kioskbygg er utvidet med nye publikumsarealer og inneholder venterom, toalett og kafé og fremstår som en moderne skysstasjon. I tillegg er den fredede stasjonsbygningen som er et kulturminne, rehabilitert og ivaretatt for ettertiden. Stasjonsbygget er leid ut til Gjøvik Næringsråd, Gjøvikbanen, Jernbaneverket og Gjøvik Taxi, forteller prosjektdirektør Trond Rusten i Rom Eiendom.

 

Les mer hos Rom Eiendom

Publisert: 13.12.2013, 09.55