Vis relatert innhold

Ny konsernsjef fra 1. september

Geir Isaksen (56) overtok som ny konsernsjef i NSB 1. september 2011. Første dagen på jobb møtte han mange av medarbeiderne i Oslo-området.

Han hilste på både togpersonale og administrativ personale, og ble intervjuet av Dagsrevyen og stilte senere opp i studio på direkte sending.

Han vil i løpet av de nærmeste ukene gjøre seg kjent i hele NSB-konsernet, og besøke datterselskaper landet rundt.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven som konsernsjef, og jeg vil bruke tiden som er nødvendig på å bli kjent med alle deler av konsernet, fra verkstedene, via buss til tog med frakt av gods og mennesker. Eiendomsutvikling er også et spennende område der NSB skal fortsette utviklingen av gode og effektive kollektivknutepunkter rundt om i landet. Fremfor alt ser jeg fram til å møte alle som jobber i NSB-konsernet og som bidrar til at hjulene går rundt, sier Isaksen.

- En vel fungerende infrastruktur er en forutsetning for at vi skal klare og levere gode kollektivprodukter på bane og vei. Åpningen av Bærumstunnelen er en ny milepæl som vil bety forbedringer for kundene våre. Gode veiforbindelser, mer dobbeltspor og krysningsmuligheter for togene er avgjørende for at vi skal lykkes fullt ut, sier Isaksen.

Publisert: 01.09.2011, 15.31