Vis relatert innhold

NSB styrker egenkapitalen i CargoNet med 300 millioner kroner

NSBs konsernstyre vedtok på møte 15. desember å styrke egenkapitalen i CargoNet med 300 millioner kroner. Kapitaltilførselen er avgjørende for at CargoNet skal kunne fortsette virksomheten som Norges største transportør av gods på bane.

- Det siste året har vært tøft for CargoNet. Vi har hatt uvanlig mange avbrudd i driften på grunn av flom, ras og brann som har hindret togene våre i komme fram. I tillegg har stengning i forbindelse med oppgradering av banestrekninger ført til at vi har måttet innstille mange tog. Dette har vært medvirkende til store økonomiske tap for selskapet, sier konsernsjef i NSB, Geir Isaksen.

Geir Isaksen understreker at NSB mener det er viktig å legge til rette for en effektiv og kundevennlig transport av gods på bane:

- Kapitaltilførselen er imidlertid ingen sovepute, og det er knallhard jobbing som må til for å bedre CargoNets resultater. Vi ønsker at flere skal sende gods med tog, og da må vi kunne tilby konkurransedyktige løsninger. Det krever at vi er kostnadseffektive og punktlige, og det krever at skinnegangen er i orden. Vi skal klare vår del, og vi regner med at Jernbaneverket fortsetter det viktige arbeidet med å styrke infrastrukturen. I tillegg har vi bedt politikerne om å bedre rammebetingelsene for transport av gods på bane inntil skinnegangen er fullt rehabilitert.

- Videre satsing på CargoNet er i tråd med de politiske målene i Norge ved å få mer gods fra vei til bane. NSB regner derfor med at norske myndigheter ser seg tjent med å legge forholdene til rette for at vi sammen kan oppfylle dette viktige politiske målet, avslutter Geir Isaksen.

Administrerende direktør Are Kjensli i CargoNet AS er glad for at NSB vil satse videre på CargoNet:

- Norske transportbedrifter er ledene innen bruk av jernbanetransport, men skal dette opprettholdes kreves kvalitet og effektvisering både hva gjelder infrastrukturen og oss som selskap. Kapitaltilførselen setter oss i stand til å utvikle CargoNet og godstransport på bane videre.

Publisert: 15.12.2011, 16.05