Vis relatert innhold

NSB rigger for fremtiden

NSB-konsernet har en ny konsernstrategi, Den beste reisen. Sentralt i Den beste reisen er å satse på innovasjon og digital utvikling slik at kundene i fremtiden skal kunne handle hele reisen fra dør til dør ett sted. Fra 1. januar 2018 etableres en ny enhet for Mobilitet og strategi i NSB-konsernet, som får ansvaret for denne satsingen. Konserndirektør Synne Homble blir leder for enheten.

Synne Homble er i dag konserndirektør for Strategi og selskapsfunksjoner. Hun har arbeidet i NSB-konsernet siden juni 2016 og har blant annet ledet arbeidet med den nye konsernstrategien, Den beste reisen. Hun var tidligere konserndirektør i det globale havbruksselskapet Cermaq Group, hvor hun arbeidet i 10 år. Før det arbeidet hun som advokat i Wikborg Rein. Synne er nestleder i styret i Statnett SF.

Fremtidens løsninger

Markedet for person- og godstransport står overfor store endringer i årene som kommer. Kundene stiller nye krav til smarte og miljøvennlige løsninger, og ny teknologi gjør det mulig. For å lykkes i fremtiden, må NSB-konsernet svare på kundens økende forventninger. Dette skal vi fremover arbeide sammen om på tvers av NSB-konsernets ulike forretningsområder.

-For å kunne tilby kundene våre en smart reise, må vi tenke nytt og samle de ressursene som i dag jobber med innovasjon og forretningsutvikling i ulike avdelinger og forretningsområder. Jeg ser frem til at vi med disse endringene får kraft til å jobbe mer med de nye løsningene som både oppdragsgiverne og kundene våre ønsker seg, sier konsernsjef Geir Isaksen.

Morten Müller-Nilssen er utpekt som leder for Organisasjon og stab og går inn i konsernledelsen fra 1. januar 2018. Morten Müller-Nilssen er i dag Organisasjonssjef og har arbeidet i NSB-konsernet siden januar 2015. Han har blant annet vært sentral i arbeidet med Kompass; endringsprogrammet i NSB Persontog. Morten har tidligere vært HR-direktør i Statkraft, administrerende direktør i et konsulentselskap og organisasjonsrådgiver i over tjue år.

Organiseringen av NSB-konsernet ser fra 1. januar slik ut:

190101Organisasjonskart NSB konsernet

Publisert: 13.01.2018, 14.07