Vis relatert innhold

NSB om statsbudsjettet for 2013

NSB er godt fornøyd med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013. Bevilgningene til jernbaneformål er over plannivået i inneværende Nasjonal Transportplan. En fortsatt tung satsing på utvikling av infrastruktur er nødvendig for at kollektivtrafikken skal kunne øke sin markedsandel og ta unna trafikkveksten som ventes de kommende årene.

«Med 1 million flere innbyggere i løpet av de neste 20 årene vil flere av de store byene ha behov for en dobling av kollektivtrafikken i samme periode», sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB. Samtidig er NSB opptatt av at våre kunder innen persontog og godstransport får en raskere og ikke minst forutsigbar leveranse. Årets statsbudsjett bidrar godt til dette».

Spesielt viktig for utviklingen av fremtidens togtilbud er det at satsingen på bedret infrastruktur i det såkalte ¨"Intercitytriangelet" (Linjene fra Halden, Lillehammer og Skien - Oslo S). Statsbudsjettet for 2013 gir investeringer til alle banestrekningene i dette området. Dette er viktig for å sikre en effektiv transport og legger til rette for utvikling av gode overganger med andre transportmidler. NSB ønsker å fortsette den gode utviklingen av trafikknutepunkt i mange byer og tettsteder hvor samarbeidet mellom datterselskapet ROM Eiendom og lokale myndigheter stadig bærer nye frukter.

- NSB ser frem til Stortingets behandling av Nasjonal Transportplan våren 2013, der det blir tidfestet når de ulike prosjektene skal ferdigstilles. Først da vet vi hvilket rutetilbud vi kan gi kundene våre, avslutter Isaksen.

Nå gleder NSB seg til 9. desember 2012, der vi setter i gang en helt ny rutetabell på Østlandet, som vil gi et kraftig forbedret togtilbud for de aller fleste og en forsmak på hvilken rolle toget vil kunne spille i årene som kommer.

Publisert: 08.10.2012, 20.10