Vis relatert innhold

NSB leverer bedre, men tjener mindre

Geir Isaksen. Foto: Mads Kristiansen

Veksten i antall togpassasjerer fortsetter, det var 2,4 prosent flere reisende i første tertial i 2017 enn i samme periode året før.

Kundevekst og fornøyde kunder

-  Det er gledelig at flere reiser med tog. Punktligheten er forbedret, og kundene er også mer fornøyd med service og informasjon enn før. Vi har målt kundetilfredsheten hos våre togpassasjerer på samme måte siden 2002, og har aldri tidligere hatt så gode resultater som nå, sier konsernsjef Geir Isaksen.

Bussvirksomheten i NSB har hatt en passasjervekst på 10,9 prosent, og oppnår også en meget god kundetilfredshet. For gods på jernbane er volumene noe lavere enn for samme periode i fjor, men punktligheten har forbedret seg, og er nå på over 95,3 prosent.

NSB tjener mindre enn i fjor

Resultat for konsernet i 1. tertial 2017 ble 63 millioner kroner før skatt, mot 638 millioner kroner rapportert for samme periode i 2016. På grunn av jernbanereformen er resultatet i 2017 ikke sammenlignbart med tidligere resultater. I forbindelse med jernbanereformen overførte NSB-konsernet eierskapet til togvedlikehold, togmateriell, billetteringsløsninger og eiendom til Samferdselsdepartementet ved inngangen til 2017.

– 2017 er første år for det nye NSB-konsernet. Vi har skilt ut virksomheter som følge av jernbanereformen, og leverer derfor et resultat det er vanskelig å sammenlikne med tilsvarende periode i 2016. Vi opplever en stabil omsetning og et resultat i tråd med våre forventninger både innenfor persontog- og bussvirksomheten i årets første fire måneder. Det er derimot meget utfordrende å drive gods på bane for tiden, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

Godstrafikk på jernbanen kan rammes av nye avgifter

CargoNet, NSBs godsvirksomhet, opplevde i 1. tertial en nedgang i godstrafikken på fem prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

– Dessverre er vårt eget og myndighetenes mål om å flytte mer godstransport fra vei til jernbane, ikke nådd. Vi opplever nedgang til tross for at kvaliteten på leveransen øker.

– Det nye forslaget til økte kjøreveisavgifter for godstog vil forverre utviklingen ytterligere. Vi frykter at prisoppgangen for kundene som følge av avgiftsøkningen vil skremme godskundene bort fra jernbanen og over på vei, sier Isaksen.

Pressekontakt: 

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Elin Myrmel-Johansen, mobil: 934 80 538

 

Publisert: 15.06.2017, 12.21