Vis relatert innhold

NSB leverer tidenes resultat – forbereder store endringer

NSB-konsernet hadde i 2015 et driftsresultat på over 2,8 milliarder kroner. – Det er gledelig at vi nå kan levere det beste resultatet i NSBs historie. Men vi har ikke tid til hvileskjær nå. De neste årene står NSB overfor store og krevende endringer, sier NSBs konsernsjef Geir Isaksen.

NSB-konsernet hadde i 2015 driftsinntekter på 15 372 millioner kroner, opp fra 15 336 millioner kroner i 2014. Driftsresultatet ble på 2 814 millioner kroner, mot 2 001 millioner kroner i 2014.

Styrkede resultater i alle forretningsområder

– Det er gledelig at alle NSB-konsernets forretningsområder nå leverer styrkede resultater – og alle leverer positive driftsresultater, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

– Det er spesielt gledelig at omstillingen i godsvirksomheten nå gir gode resultater. For første gang på åtte år leverer nå CargoNet et positivt driftsresultat på 89 millioner kroner mot -90 millioner kroner i 2014, sier Isaksen.

Persontogvirksomheten hadde et driftsresultat på 1 208 millioner kroner i 2015, opp fra 659 millioner kroner i 2014.

– I fjor var det 72,4 millioner reiser med NSBs tog. Dette er en betydelig vekst fra 2014. Veksten i antall reiser i Norge de siste fire årene er på 26 prosent. Vi ser av foreløpige tall at denne økningen har fortsatt inn i 2016, sier Isaksen.

Bussvirksomheten i Nettbuss hadde et driftsresultat på 172 millioner kroner i 2015, mot 120 millioner kroner i 2014, mens eiendomsvirksomheten i ROM Eiendom hadde et driftsresultat på 1 307 millioner kroner, mot 1 246 millioner kroner i 2014. Vedlikeholdsvirksomheten Mantena hadde et driftsresultat på 51 millioner kroner, mot 47 millioner kroner i 2014.

Jernbanereformen gir krevende endringer

– Både reisetall og økonomiske tall viser at det jobbes svært godt i alle NSB-konsernets virksomheter. Det er derfor vemodig å vite at vi nå skal gi fra oss viktige deler av vår virksomhet til annet statlig eie som følge av jernbanereformen, fortsetter Isaksen.

Som følge av jernbanereformen skal Mantena overføres til Samferdselsdepartementet, mens ROM Eiendom vil bli et selskap under det nye Jernbaneinfrastrukturforetaket. Ifølge jernbanereformen skal NSBs togmateriell overtas av staten og mest sannsynlig blir også salgs- og distribusjonsløsninger løftet ut av NSB.

I tillegg er det varslet konkurranse på norsk jernbane. I løpet av 2017 blir det konkurranse på togstrekninger som tilsvarer rundt en fjerdedel av NSB persontogs omsetning.

– Selv om vi lar oss motivere av forestående konkurranse og allerede er godt i gang med å forberede oss, går vi inn i svært krevende endringer de neste årene. Vår største utfordring er å bli kostnadseffektive nok til at vi kan vinne konkurransene som kommer på norsk jernbane, sier Isaksen.

Ambisiøs vekst

Isaksen uttrykker likevel sterk tro på en god utvikling i den virksomheten som blir igjen i NSB.

– Vi har brukt tid på å jobbe frem en ambisiøs vekststrategi som vi tror er nødvendig for at vi skal lykkes med å skape verdier på lang sikt for våre eiere og samtidig være en attraktiv arbeidsplass for våre ansatte, sier Isaksen.

– Vår ambisjon er krystallklar: vi skal være ledende i Norden på passasjertransport med buss og tog, og vi skal styrke vår posisjon i transport av gods på jernbanen. I tillegg ser vi også på reiseliv som et interessant vekstområde for NSB-konsernet, sier han.

NSB skal i årene som kommer både vinne konkurranser i Norge og vokse i resten av Norden.

– Vi skal også i årene som kommer levere gode resultater til våre eiere, samtidig som vi er en solid og interessant arbeidsplass for våre ansatte. Dette blir en krevende, men også en spennende reise for oss i NSB, sier Isaksen.

Ny organisasjon

For å styrke konkurransekraften og øke NSBs evne til å levere på ny strategi vil organiseringen i konsernet endres fra 1. juni 2016.

Persontogvirksomheten i NSB står foran store endringer. Derfor styrkes både ledelseskapasitet og endringskraft her ved at konserndirektør strategi og forretningsutvikling Erik Røhne og konserndirektør HR, IT og juridisk Ståle Rooth går ut av konsernledelsen og inn i ledelsen av NSB persontog.

Konserndirektør økonomi og finans Kjell Haukeli går også ut av konsernledelsen for å prioritere arbeidet med transaksjonene av de enhetene som skal ut av NSB-konsernet.

Nåværende økonomidirektør i NSB persontog Irene Katrin Thunshelle går inn i konsernledelsen som ny konserndirektør økonomi og finans, mens Marianne Broholm Einarsen blir konserndirektør reiseliv. Konsernledelsen vil også bli styrket med konserndirektør for strategi og selskapsfunksjoner.

NSB-konsernets ledelse vil fra 1. juni bestå av følgende:

  • Konsernsjef Geir Isaksen
  • Konserndirektør Tom Ingulstad i NSB persontog
  • Administrerende direktør Arne Veggeland i Nettbuss
  • Administrerende direktør Arne Fosen i CargoNet
  • Konserndirektør reiseliv Marianne Broholm Einarsen
  • Konserndirektør økonomi og finans Irene Katrin Thunshelle
  • Konserndirektør strategi og selskapsfunksjoner Synne Homble

Hele årsrapporten finner du her.

Publisert: 25.02.2016, 08.46