Vis relatert innhold

Norrtåg valgte Tågkompaniet

Foto: NorrtågNorrtåg valgte Tågkompaniet. Foto: Norrtåg

Norrtågs styre besluttet i dag at det er Svenska Tågkompaniet AB som skal kjøre regiontogstrafikken i det nordlige Sverige de kommende ni årene.

– Vi er svært glade og takknemlige for Norrtågs valg, sier VD Mats Gustafsson i Tågkompaniet.

Trafikkoppdraget strekker seg over ni år, fra oppstart den 20. august 2016 frem til ruteomlegging i desember 2025. Et gjennomgående ønske i Norrtågs anbudsforespørsel var en stabil og punktlig trafikk. Det bidro til at Tågkompaniet vant det store anbudet, tror Gustafsson.

– Vi vet at Tågkompaniet gjør en bra jobb i nord. Vi er godt inne i de spesielle forutsetningene som gjelder for å kunne kjøre tog her. Her kjenner vi oss hjemme. Og vi la ned både hjerte og sjel, og som vanlig alt av krefter i vårt anbud, sier han.

Anbudet omfatter trafikk på seks strekninger i de fire nordligste länene: Umeå – Sundsvall, Storlien – Sundsvall, Vännäs – Umeå, Lycksele – Umeå, Luleå – Umeå samt Kiruna – Luleå.

I oppdraget inngår også vedlikehold av togene. Her har Tågkompaniet valgt Euromaint som samarbeidspartner.

– Vi er svært glade for å blitt vist den tillit å få utføre vedlikeholdet av Norrtåg. Vi har en sterk organisasjon og ser frem til å få være med på å utvikle togtrafikken i Norrland sammen med Tågkompaniet, sier VD Ove Bergkvist i Euromaint.

Tågkompaniets VD Mats Gustafsson sier at de har levert et kvalitetsanbud der kundene og punktligheten står sentralt.

– Vi skal leve opp til de forventningene som stilles til oss. Ikke bare oppdragsgivers forventninger, men også kundenes forventninger til god informasjon og tilgjengelighet. Mange av våre løsninger baseres på å være tilgjengelige med både informasjon, salg og distribusjon under Norrtågs varemerke, sier Gustafsson.

Svenska Tågkompaniet AB er et heleid datterselskap av NSB. Selskapet ble dannet i 1999 for å vinne nattogtrafikken til og fra Øvre Norrland. Tågkompaniet skapte nye referanserammer i en tradisjonell bransje, blant annet gjennom korte beslutningsveier og medmenneskelighet. I dag ligger Tågkompaniets hovedkontor i Gävle, og kjører trafikk blant annet i Bergslagen, Värmland og Gävleborgs län.

Norrtåg eies av trafikkselskapene i de fire nordligste län i Sverige, og har som oppgave å konkurranseutsette persontogtrafikken der. Hovedmålet er å sikre pendlerbehovet for arbeids- og studiereiser i regionen, samt å skape koblinger mot den øvrige svenske togtrafikken.

Publisert: 22.06.2015, 17.10