Vis relatert innhold

Milliardavtale sikrer et bedre tilbud til togkundene

Økt frekvens på de fleste togstrekninger fra desember 2012, bedre overgang til annen kollektivtransport og nye tog er noe kundene nå vil oppleve når NSB denne uken signerte ny avtale med staten. Tilbudet vil øke ytterligere i 2014.

Onsdag 4. januar ble trafikkavtalen mellom Samferdselsdepartementet og NSB om kjøp av persontjenester med tog offentliggjort. Avtalen er seksårig og varer fra 2012 til 2017. Trafikkavtalen er verdt 15,4 milliarder kroner.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i Samferdselsdepartementet og konsernsjef Geir Isaksen i NSB presenterte avtalen.

Denne avtalen inneholder blant annet realisering av ny grunnrutemodell for togtrafikken på Østlandet fra 2014. Trafikkavtalen omfatter alle 20 eksisterende togstrekninger.

avtale2


Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og konsernsjef Geir Isaksen i NSB etter å ha undertegnet avtalen.

Ny grunnrute innebærer omleggelse fra et togtilbud med ujevn frekvens og ulike linjestrukturer til et togtilbud med økt og jevn frekvens og bedre overgang mot annen kollektivtransport. Så å si alle passasjerer på Østlandet vil oppleve forbedringer i det nye togtilbudet.

Oppsummert:

  • Et kundevennlig togtilbud med økt og jevn frekvens på de fleste togstrekninger på Østlandet fra 2014
  • Bedre driftsstabilitet gjennom nyere tog

- NSB er glad for at vi nå har tegnet kontrakt for de neste seks årene. Kontrakten gir et godt og forutsigbart togtilbud. Utfordringen de neste årene er å imøtekomme den store økningen i transportbehov. Utnytting av kapasiteten på sporet og nok tog er viktig de neste årene, sier konsernsjef i NSB, Geir Isaksen.

Publisert: 04.01.2012, 16.12