Vis relatert innhold

Miljøkrav avgjorde renholdspartner

ISS-rengjøringFoto: ISS World Services A/S

ISS Renhold er valgt som ny samarbeidspartner innen bygningsrenhold for alle NSBs lokasjoner.

Det var eiendomsselskapet til NSB-konsernet, ROM Eiendom, som forhandlet frem avtalen på vegne av NSB, og er svært fornøyd med at de strenge miljøkravene var med på å avgjøre konkurransen.

- Miljø ble vektet 20 prosent i denne avtalen. Når vi vurderer våre anskaffelser ut fra et miljøhensyn er det for å redusere miljøutfordringene knyttet til egen virksomhet. Ved å stille miljøkrav til varer og tjenester kan vi bidra til å dreie tilbudet fra leverandørmarkedet i retning av mindre miljøbelastende og mer ressurs- og energieffektive varer og tjenester, sier innkjøpssjef i ROM Eiendom, Terje Fosser. 

Miljøkravene ble hentet fra det offisielle miljømerket Svanen, og Miljømerking bisto ROM Eiendom i arbeidet med vurdere miljøprestasjonene til de ulike tilbyderne.

- Denne avtalen bidrar til å endre produksjons- og forbruksmønsteret vårt i en mer bærekraftig retning, helt i tråd med vår miljøstrategi. Det er svært gledelig at strenge miljøkrav er med på å avgjøre viktige innkjøpskonkurranser, sier fagansvarlig for energi og miljø i ROM Eiendom, Lise Sunsby.

Det var ISS Renhold som vant konkurransen.

- Vi er svært glad for denne avtalen, og ser at ISS sin langsiktige og beviste miljøsatsing gir resultater. Gjennom svanemerking har vi fått en 3.parts kvalitetssikring, og svanekravene innebærer at ISS må være god på kildesortering og redusere forbruket av rengjøringskjemikalier og forbruksmateriell. Det er omfattende krav til de kjemikaliene som inngår i rengjøringsmidlene og i tillegg stilles det krav til miljøledelse og økt kompetanse for å sikre at kravene oppfylles, sier Direktør key-account i ISS Facility Services A/S, Per Skou.

Publisert: 14.04.2015, 10.04