Vis relatert innhold

Mange søker lokførerjobb

Øyvind Sørlie (foto)Lokomotivfører Øyvind Sørlie i NSB hilser fra et av de nye Flirt-togene.

Hele 93 kvalifiserte lokførere/studenter søkte på de ledige stillingene som ble annonsert i NSB Øst i mai.


Les mer om karrieremuligheter i NSB-konsernet her.

Lokførerleder Torgrim Fossnes har ansvaret for behandlingene av søknadene.

– Det er tre typer søkere: De som jobber i NSB og ønsker seg jobb nærmere bostedet, studenten fra Norsk jernbaneskole som ønsker seg jobb og eksterne fra CargoLink, CargoNet, Flytoget, eller Jernbaneverket. Noen ønsker å kjøre tog igjen etter en pause i en annen stilling, forteller Fossnes. 

Riktig bemanning

– Selv om det er mange søkere denne gang er det omfattende jobb å rekruttere slik at det blir riktig bemanning. Mange ønsker å pensjonere seg når de kan ved 62 år, men når dagen kommer er det mange som tar et år eller to ekstra, sier Fossnes.

Norsk Jernbaneskole har stor søkning og hadde over 500 søkere i år. Det tas opp 21 i hvert kull der, med seks inntak i året. 

Aldersforskjeller

Det er mange kvalifiserte søkere til jernbaneskolen. De har variert bakgrunn, og søkerne varierer i alder fra 20-årene til noen få over 50 år.

– Vi synes det er fint med variert bakgrunn og setter også pris på at det er aldersforskjell. Når vi ansetter lokførere er det ut fra de kvalifikasjoner de viser når de går aspiranttiden hos oss.

Seks «aspiranter» er nettopp tatt inn og er ferdig med jernbaneskolen. De læres opp i NSB og er lokførere etter et halvt år. I denne perioden kalles de lokførerkandidater. Neste kull fra skolen starter i september hos NSB Øst, og ni-ti nye kandidater kan bli lokførere utpå våren neste år.

Fossnes presiserer at det brukes lang tid på å plukke ut de rette kandidatene.

– Vi følger opp alle grundig, og de må gjennomgå intervjuer og følges tett i hvordan de jobber i toget.

Må ha ekstra kurs

Om lag en tredel av søkerne komme fra eksterne selskaper, og det tar også tid å kvalifisere dem for jobben i NSB persontog.

– En Flytog-fører må ha inntil 20 ukers opplæring med teori og praksis før hun kan begynne å kjøre selvstendig hos oss. Hun må gjennomgå tre typekurs og praksisopplæring for å bli kjent. Har du kjørt Oslo Lufthavn-Drammen blir det annerledes når du plutselig skal til venstre i Asker og kjører mot Spikkestad. Du må også vite om det er plass til et dobbelt 72-sett på Bondivann holdeplass, sier Fossnes.

Han understreker at rekrutteringen er noenlunde stabil hvert år.

–Vi sørger for at det til en hver tid er nok kvalifiserte søkere, og har god oversikt over hvem som er tilgjengelig til en hver tid. Det er behov for rundt 70 lokførere på landsbasis hvert år i NSB persontog, og halvparten skal inn hos oss NSB Øst, sier Fossnes.

Publisert: 29.07.2015, 10.17