Vis relatert innhold

Kundene strømmer til toget

Geir Isaksen. Foto: Heiko Junge, ScanpixStadig flere velger toget til og fra jobb. Nå investerer NSB i flere nye tog, sier Geir Isaksen, konsernsjef i NSB. Foto: Heiko Junge, Scanpix

NSBs tog hadde 8,4 prosent flere passasjerer i årets åtte første måneder sammenliknet med samme periode i fjor. Dette er en historisk høy vekst. Også eiendomsvirksomheten går godt. Det gjør at NSB-konsernet nok en gang kan levere solide resultater.

Omsetningen i NSB-konsernet økte med 698 millioner kroner per 2. tertial 2013, sammenlignet med samme periode i fjor.

Driftsresultatet etter årets første åtte måneder er 704 millioner kroner, ned fra 1.030 millioner kroner i fjor. Fjorårets resultat var imidlertid preget av salg av bygg i Bjørvika. Mens utviklingen er god for persontog og eiendom, er situasjonen krevende både for buss og gods.

Tre millioner flere togreiser

Stadig flere ønsker å reise med tog. Antall reiser med NSBs tog har økt kraftig. Det var hele 3,1 millioner flere reiser i årets første åtte måneder enn i samme periode i fjor.

regiontog

Totalt hadde NSBs tog 40,2 millioner passasjerer. På enkeltstrekninger har veksten vært svært stor, spesielt i Oslo-området. Lokaltogene i Oslo-området hadde en økning på 9,2 prosent.

– Det er gledelig at stadig flere velger toget. Dette bidrar til at togene mange steder bidrar til å stoppe veksten i biltrafikken. Men vi ser at mange tog blir fulle i rushtiden. Vi ønsker å gi våre kunder et bedre tilbud. Derfor utvider vi nå bestillingen på i alt 66 nye tog med ytterligere fire. Det bygges ut for enda mer kapasitet på lang sikt, men vi er også nødt til å gjøre strakstiltak. sier Isaksen.  

NSB kjøpte opprinnelig 50 nye tog, men utvidet bestillingen med 16 nye tog i fjor. De fire nye togene som nå blir bestilt i leveres sommeren 2015.

Behov for mange flere tog

For at jernbanen skal kunne ta sin del av veksten i kollektivtrafikken inn og ut av de store byene, er det behov for mellom 110 og 130 nye togsett de neste ti årene.

– Vi ønsker å øke tallet på nye tog betraktelig, men kjøp av mange nye tog krever en oppgradering av infrastrukturen. Vi må ha lange nok perronger, vi må ha steder å snu og parkere togene og togene må få nok strøm. Her har vi en stor utfordring i og med at det er satt av for lite penger i nasjonal transportplan til disse tiltakene de nærmeste årene, sier Isaksen.

– Uten slike strakstiltak må vi vente i mange år på forbedringer som det er behov for allerede i morgen.

Resultater i NSBs forretningsområder

Persontog

Et forbedret rutetilbud fra desember i fjor og driftsetting av nye tog har bidratt til en betydelig trafikkvekst for NSBs tog. Antall reiser var per august i år 40,2 millioner, en økning på 3,1 millioner fra samme periode i fjor.

Driftsresultatet i persontogvirksomheten er 431 millioner kroner, opp fra 262 millioner kroner i samme periode i fjor.

– Det er svært gledelig at folk strømmer til toget. Men samtidig står vi overfor store utfordringer, spesielt på Østlandet. Foruten plassmangel er vi bekymret over at våre kunder til stadighet blir forsinket som følge av en økende andel feil ved infrastrukturen, sier Isaksen. I en slik situasjon er det problematisk at vedlikeholdsetterslepet på jernbanenettet øker.

Se også pressemelding fra NSB persontog.

Buss

Lønnsomheten i bussektoren er generelt svak. Det gjenspeiler også resultatene i Nettbuss.

Driftsresultatet er 17 millioner kroner etter årets åtte første måneder, mot 116 millioner kroner i samme periode i 2012.

 – Nettbuss har iverksatt en rekke tiltak for å bedre lønnsomheten i selskapet, sier Isaksen.

Gods

Andelen gods transportert på jernbane er fallende. Det preger også CargoNets virksomhet.

Driftsresultatet for årets åtte første måneder ble -54 millioner kroner, mot -56 millioner kroner i samme periode i 2012.

– CargoNet har innstilt en rekke togavganger som følge av feil på infrastrukturen, noe som gir store økonomiske utslag. Samtidig svekker det tilliten til toget som transportløsning. Resultatet er flere trailere på veiene og mer forurensning, sier Isaksen.

Eiendom

NSBs eiendomsvirksomhet i Rom Eiendom leverer sterke resultater. Utviklingen av eiendommer på sentrale knutepunkter fortsetter, og prosjektene gir god avkastning.

Driftsresultatet for årets åtte første måneder ble 368 millioner kroner, mot 686 millioner kroner i samme periode i fjor. 2012-resultatet ble preget av salg av et bygg i Bjørvika.

– Utvikling av gode knutepunkter for kollektivtrafikken og etablering av boliger og arbeidsplasser i tilknytning til disse vil være svært viktig også i tiden framover, spesielt i lys av den sterke befolkningsveksten som kommer, sier Isaksen.

Vedlikehold

Mantena, som driver vedlikehold av skinnegående materiell i Norge og Sverige, leverer et stabilt resultat.

Driftsresultatet etter årets første åtte måneder var på 30 millioner kroner – på samme nivå som på samme tid i fjor.

– Mantena har i hovedsak andre selskaper i NSB-konsernet som kunder, men har også vist seg konkurransedyktig i markedet, og utfører blant annet vedlikehold for tunnelbanen i Stockholm sammen med MTR, sier Isaksen.

 
Publisert: 21.10.2013, 10.00