Vis relatert innhold

Kollektivtilbudet må virke godt

For å bedre punktlighet og øke kapasiteten på tografikken må infrastrukturen i Oslo rustes opp. – Takk for tålmodigheten. Dette må vi gjøre for å sikre et bedre togtilbud, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

– Jeg har nå vært konsernsjef i NSB i 14 dager. Den viktigste oppgaven for meg i denne stillingen blir å bedre tilbudet til de som bruker offentlig transport til og fra jobb, enten de reiser med buss eller tog, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

NSB er spesielt opptatt av å bedre punktligheten og øke kapasiteten på togtrafikken i Oslo-regionen, der behovet er størst.

– Vi gleder oss over at Jernbaneverket har fått midler til å utbedre og ruste opp skinnegang og kjøreledninger, og vi følger opp med innkjøp av 50 moderne togsett, sier Isaksen.

I sommer ble det gjort store utbedringer av infrastrukturen rundt Oslo S, et forbedringsarbeid som vil fortsette på de ulike banestrekningene.

– Dette arbeidet er helt nødvendig for at vi skal lykkes med et bedre togtilbud. Samtidig vil dette arbeidet forstyrre trafikkavviklingen mens det står på. Vi ber om forståelse for at det på enkelte strekninger periodevis vil oppleves som verre før det blir bedre, sier Isaksen, og føyer til:

– Takk for tålmodigheten under sommerstengingen av Oslo S, og takk for at dere bærer over med oss en stund til mens jobben fullføres. Vi lover at det skal bli bra!
 

Publisert: 19.09.2011, 15.32