Vis relatert innhold

Ingulstad går av som persontogsjef

Tom Ingulstad, konserndirektør og leder av persontogvirksomheten i NSB, har varslet at han vil gå av med pensjon ved fylte 62 år, det vil si i november inneværende år. Rekrutteringen av hans etterfølger starter umiddelbart.

Tom IngulstadIngulstad begrunner sin fratreden med at han har stått i en meget krevende stilling i sju år, og at det føles godt å kunne overlate NSBs persontogvirksomhet til en ny leder etter flere år med gode resultater.

Sikre kunden den beste reisen

Ingulstad peker også på de store omstillingene NSB er oppe i på grunn av jernbanereformen, og mener det er naturlig at en ny leder tar virksomheten inn i en hverdag preget av konkurranse.

– Jeg har vært privilegert i å ha ledet NSB gjennom flere svært gode år, med gode økonomiske resultater, flere kunder og styrket omdømme. NSB går nå inn i en ny situasjon som rendyrket togoperatør i konkurranse med andre. Jeg har stor tro på at NSB og mine dyktige kollegaer vil kunne gi kundene den beste reisen – og dermed vinne konkurransene, sier Ingulstad.

Under Tom Ingulstads ledelse har NSB Persontog hatt en meget positiv utvikling. Da han tiltrådte i 2010 tapte NSB penger på persontogvirksomheten, og kundetilfredsheten og omdømmet lå på et lavmål etter at selskapet hadde slitt med store forsinkelser og mange innstillinger i de kalde vintrene i 2009 og 2010.

Store forbedringer

Tom Ingulstad har ledet et omfattende forbedringsprogram med et utvidet rutetilbud og en storstilt satsing på nye tog. Siden 2011 har antall passasjerer med NSB økt med 36 prosent, og kundetilfredshet og omdømme har nådd sine høyeste nivåer siden NSB begynte med disse målingene tidlig på 2000-tallet.

Konsernsjef Geir Isaksen i NSB beklager at Tom Ingulstad nå velger å fratre, men roser ham samtidig for en meget godt gjennomført jobb:

– Tom Ingulstad er utdannet jernbaneingeniør, og kan faget sitt til fingerspissene. I tillegg er han en lyttende og oppmerksom sjef, som får det beste ut av sine medarbeidere. Resultatene i persontogvirksomheten taler for seg selv, han har levert meget godt, fastslår Isaksen.

Rekrutteringen er startet

NSB vil starte rekrutteringen av Tom Ingulstads etterfølger umiddelbart. Det vil bli søkt etter aktuelle kandidater både internt i NSB-konsernet og eksternt. Målet er å utpeke en ny leder i god tid før Tom Ingulstad blir pensjonist.

 

Publisert: 28.03.2017, 12.28