Vis relatert innhold

Gledelig med mer til vedlikehold

vedlikehold

– Det er gledelig at bevilgningene til vedlikehold av jernbanen økes. Men vedlikeholdsetterslepet er stort, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

Fredag ble det kjent at Stortinget har kommet til enighet om neste års statsbudsjett. Bevilgningene til vedlikehold av jernbanen økes med 400 millioner kroner ut over det som lå inne i regjeringens forslag til statsbudsjett.

­­­– Vi ser at en stadig større andel av forsinkelsene på våre tog skyldes feil med infrastrukturen. For at vi skal kunne tilby kundene våre et best mulig tilbud, må Jernbaneverket settes i stand til å lykkes. Da er det viktig at de får det de trenger for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet. Beløpet som nå settes av i statsbudsjettet er dessverre ikke stort nok til å ta igjen dette etterslepet, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

I budsjettforliket går det også fram at intercityutbyggingen skal planlegges som ett prosjekt helt frem til Lillehammer, Skien og Halden.

– Det er bra at man velger å planlegge intercityutbyggingen samlet. Det tror vi vil gi en best mulig utbygging. Samtidig er det viktig at man gjennomfører utbyggingen slik at man begynner rundt Oslo først og bygger seg utover, slik at så mange reisende som mulig får nyte godt av et bedret tilbud så raskt som mulig, sier Isaksen.

Publisert: 15.11.2013, 12.05