Vis relatert innhold

Forbereder overføring av selskaper fra NSB-konsernet

Foto: Mads Kristiansen

Samferdselsdepartementet har opprettet selskapene som skal motta virksomhetene som skal ut av NSB-konsernet som følge av Jernbanereformen.

Samferdselsdepartementet oppretter selskapene Togmateriell AS, Reiseplan og billett AS og Togvedlikehold AS. Disse skal overta følgende datterselskap i NSB-konsernet: Materiellselskapet AS, Salg og Billettering AS og Mantena AS.

Navnene på de tre mottakende selskapene er arbeidsnavn og vil trolig bli endret etter hvert. I tillegg skal ROM Eiendom AS overføres fra NSB-konsernet til jernbaneinfrastrukturforetaket Bane NOR SF.

Selskapene etableres slik at hvert av styrene kan være en reell mottaker av selskapene fra NSB-konsernet. Utskillelse av de fire selskapene fra NSB-konsernet er planlagt gjennomført i første tertial 2017. NSB-konsernets styre med datterselskapstyrer har ansvaret for styring og kontroll av selskapene fram til overføring er gjennomført.

Les pressemelding hos Samferdselsdepartementet

Publisert: 01.09.2016, 14.05