Vis relatert innhold

Flere passasjerer gir økte inntekter

Deloitte-bygget. Foto: Arkitekt SnøhettaDet er inngått avtale om salg av Deloitte-huset i Bjørvika i tredje tertial 2013. Foto: Arkitekt Snøhetta.

NSB-konsernet leverer et sterkt resultat for årets første fire måneder. Vi har flere passasjerer på våre tog og gode resultater fra eiendomsvirksomheten.

Geir Isaksen Sammenliknet med 2012 har omsetningen i NSB-konsernet økt med 381 millioner kroner.

Driftsresultat etter årets første fire måneder er 261 millioner kroner. Det er en forbedring på 60 millioner kroner fra i fjor.

Persontog

Driftsresultatet i persontogvirksomheten er 199 millioner kroner, opp fra 137 millioner kroner i samme periode i fjor.

– Det er stor vekst i antall togreiser, spesielt på Østlandet. Det er veldig gledelig, men det har også ført til at det er svært trangt om plassen på togene i rushtida. På kort sikt vil dette avhjelpes fordi vi nå fortløpende mottar nye tog som settes i trafikk, og kapasiteten vil øke utover året. På noe lengre sikt er det nødvendig å forsere innkjøp av flere tog og foreta tilhørende forbedringer i infrastrukturen for å ta unna for den veksten i antall reisende som vi vet kommer, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

Buss

Driftsresultat for Nettbuss er -75 millioner kroner, en reduksjon på 98 millioner kroner sammenlignet med fjoråret. Økte driftskostnader og svak lønnsomhet i deler av virksomheten er årsaken til det svekkede resultatet.

– Bussmarkedet er preget av svak lønnsomhet, og Nettbuss gjennomfører nå et forbedringsprogram for å gjenvinne lønnsomheten, sier Isaksen.

Gods

Driftsresultatet i CargoNet er -24 millioner kroner, en forbedring på 11 millioner kroner fra 2012.

– For å få mer gods over fra vei til jernbane er det nødvendig å ha stabil drift og punktlig levering. Langvarig stengning av Dovrebanen i vinter og vår har bidratt til redusert omsetning og svikt i resultatene. Fra midten av mai har flommen skapt ytterligere problemer for godsvirksomheten, sier Isaksen.

Eiendom

Driftsresultatet i Rom Eiendom er 169 millioner kroner, en forbedring på 90 millioner kroner mot første tertial 2012. Det er gevinstført 14 millioner kroner på salg av eiendom. Utviklingen av Bjørvika i Oslo fortsetter, og det er inngått avtale om salg av Deloitte-huset i tredje tertial i 2013.

– Eiendomsvirksomheten vår leverer fortsatt sterke resultater. Vi bygger boliger, kontorer og næringsbygg på tidligere jernbanearealer, og legger til rette for at folk kan bo og arbeide på steder der det er et godt kollektivtilbud. Det er viktig for å møte den sterke veksten i befolkningen, sier Isaksen.

Togvedlikehold

Driftsresultatet i Mantena er 13 millioner kroner i første tertial i 2013, en forbedring på fem millioner kroner fra året før.

– Godt vedlikehold av togene er av vesentlig betydning for punktlighet og regularitet i togtrafikken. Mantena er en viktig del av NSB-konsernet, og forbedrer stadig driftsstabiliteten på konsernets tog. Samtidig er det positivt at Mantena har klart å vinne lønnsomme anbud på vedlikehold av tog for andre togoperatører i Norge og Sverige, sier Isaksen.

Utbytte

På generalforsamlingen den 3. juni 2013 ble det vedtatt å dele ut et utbytte på 296 millioner kroner for 2012.

Publisert: 17.06.2013, 10.00

Last ned dokumenter