Vis relatert innhold

Endringer i NSB-konsernets ledelse

For å styrke konkurransekraften og øke NSBs evne til å levere på ny strategi ble organiseringen i NSB-konsernet endret 1. juni.

Nåværende økonomidirektør i NSB persontog Irene Katrin Thunshelle går inn i konsernledelsen som ny konserndirektør økonomi og finans, Marianne Broholm Einarsen blir konserndirektør reiseliv. Synne Homble er ny konserndirektør for strategi og selskapsfunksjoner i NSB-konsernet.

Persontogvirksomheten i NSB står foran store endringer. Derfor styrkes både ledelseskapasitet og endringskraft her ved at konserndirektør strategi og forretningsutvikling Erik Røhne og konserndirektør HR, IT og juridisk Ståle Rooth går ut av konsernledelsen og inn i ledelsen av NSB persontog.

Konserndirektør økonomi og finans Kjell Haukeli går også ut av konsernledelsen for å prioritere arbeidet med transaksjonene av de enhetene som skal ut av NSB-konsernet i forbindelse med jernbanereformen: ROM Eiendom, Mantena, togmateriell og salgs- og distribusjonsløsninger.

NSBs konsernledelse består fra 1. juni av følgende:

  • Konsernsjef Geir Isaksen
  • Konserndirektør Tom Ingulstad i NSB persontog
  • Administrerende direktør Arne Veggeland i Nettbuss
  • Administrerende direktør Arne Fosen i CargoNet
  • Konserndirektør reiseliv Marianne Broholm Einarsen
  • Konserndirektør økonomi og finans Irene Katrin Thunshelle
  • Konserndirektør strategi og selskapsfunksjoner Synne Homble
Publisert: 01.06.2016, 07.11