CV_Siteki_Foto_Mats_Hvalsengen (35)

En gave med mening

NSB-konsernet fortsetter støtten til SOS-barnebyer som gis i stedet for julegaver til ansatte og kontakter. Pengene går til utsatte barn og familier i Siteki i Swaziland.

Nylig presenterte generalsekretær Svein Grønnern i SOS-barnebyer arbeidet som organisasjonen gjør for utsatte barn verden over, og da spesielt arbeidet i barnelandsbyen i Siteki i Swaziland, som støttes av NSB-konsernet.

­– Vårt mål er å gi barn et trygt hjem, og muligheten til å skape sin egen framtid og ta del i samfunnet, sa Grønnern.

SOS-barnebyer er i dag til stede i 133 land. I tillegg til egne botilbud for familieløse barn, driver de skreddersydde hjelpeprogram for utsatte familier i området rundt barnebyen. Hele lokalsamfunnet får også tilgang til de tjenestene som tilbys i barnebyen, som barnehage, grunnskole, medisinsk senter og liknende.

Utvikler lokalsamfunn

– SOS-barnebyer bidrar til å utvikle lokalsamfunn til å bli i stand til å ta seg av selv og sine barn, fastslo konsernsjef Geir Isaksen i NSB, før han overrakte diplom til vinneren av NSB-konsernets gåkonkurranse Dytt, Jørn Ramnæs. Premien er nettopp et besøk til barnebyen Siteki i Swaziland, som NSB-konsernet har støttet siden 2008.

I fjor ble det bestemt at NSB-konsernet kutter julegaver til ansatte og kontakter. NSB-konsernet støtter SOS-barnebyer med 3 millioner kroner over tre år.

– Vi valgte å støtte folk som trenger dette mer enn det vi gjør selv. Det har vi fått utelukkende positive tilbakemeldinger på, sier Isaksen.

Rammet av hiv/aids

I barnebyen i Siteki har SOS-barnebyer ansvaret for 120 barn som bor i selve barnebyen, mens de har ordnet fosterhjem for 15 andre. I tillegg får 545 barn hjelp gjennom SOS-familieprogram, som følger opp vanskeligstilte familier.

– Over 25 prosent av befolkningen i Swaziland har hiv eller aids. Hele generasjoner er borte, fortalte Grønnern. Svært mange familier er oppløst etter at mor, far eller begge to er døde av aids.

Lykkes så SOS-barnebyer med arbeidet?

– De statistikkene og undersøkelsene som er gjort viser at rundt 60-90 prosent av barna som vokser opp i SOS-barnebyer lykkes i å få en familie, en videregående utdanning og en jobb. Det er høyere tall enn vi ser fra vestlig barnevern, sier Grønnern.

Han understreker at det arbeidet som gjøres i barnebyen med å gi barna skolegang og en yrkesutdanning, samt bidra til at spesielt kvinner kommer i jobb er svært viktig.

– I Siteki er rundt 50 familier med i et gårdbruksprogram (jordbrukesprosjekt) for kvinner. Her lærer de å utnytte jorda, de får et yrke, de forsyner lokalsamfunnet med mat, de får næringsrik mat selv – og de skaffer seg inntekter, fastslår Grønnern.

Publisert: 03.12.2014, 07.41