Trapphuset Trondheim. Illustrasjon: Pir II

Bygger over sporene i Trondheim

Rom Eiendom AS har undertegnet kontrakt med Skanska Norge AS om byggingen av Trapphuset på Trondheim S. Trapphuset blir Norges første næringsbygg som bygges over jernbanespor.

Arbeidet starter i oktober og bygget ferdigstilles i januar 2016. Næringsbygget inneholder ca. 3 000 kvadratmeter næringsarealer. I tillegg vil det bli en kombinasjon av handel og service på 1 600 kvadratmeter.

Trapphuset skal ha fire etasjer på bakkeplan hvor plan 3 vil få direkte adkomst fra Sjøgangen, broen over sporene til Brattøra som binder sammen Trondheim sentralstasjon Pirterminalen for båter. Over jernbanesporet blir det to etasjer. I tillegg skal to trapper bygges fra Sjøgangen til plattformene.

Det anslås at flere millioner vil trafikkere knutepunktet Nye Trondheim S når det er ferdig utviklet.

– Bygging av nye arbeidsplasser, boliger, handel og service med nærhet til kollektivknutepunkt gir Trondheim mange gevinster som redusert bilbruk, attraktive arbeidsplasser med en sentral plassering og økt tilgjengelighet til handel og service, forteller Petter Eiken, administrerende direktør i Rom Eiendom.

Han mener Trondheim er en av de mest spennende byene i landet, der det skjer store forandringer i sentrum og rundt stasjonen.

Publisert: 08.09.2014, 08.56