Vis relatert innhold

Alt på en billett

Strømmer til toget

NSB, Ruter og Østfold fylkeskommune ønsker å gjøre reisene mellom Østfold, Akershus og Oslo enklere. Målet er å forbedre samordningen ovenfor reisende, slik at tilbudet blir så sømløst som mulig.

På bakgrunn av denne ambisjonen har aktørene iverksatt prosjektet «Sømløst i sør». Rapporten om mulighetene og ambisjonene ble lagt fram fredag.

Tanken er å gjøre reisen enklere og mer oversiktlig for de reisende.

– I dette prosjektet har vi gått ned i detaljene, og sett på hvordan vi kan bryte grensene mellom ulike transportaktører og forvaltningsenheter. Poenget er at disse aktørene ikke skal konkurrere, men heller utfylle hverandre for å gi et best mulig tilbud til kundene, sier Geir Isaksen konsernsjef i NSB, Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter og Ole Haabeth, fylkesordfører i Østfold.

Prosjektet «Sømløst i Sør» anbefaler at NSB, Ruter og Østfold fylkeskommune tar felles ansvar for kundene hele veien, både før, under og etter reisen. Dette gjelder informasjon, billetter, priser, korrespondanser og avvikshåndtering, blant annet.

Prosjektet ser for seg en ferdigstillelse innen 2023. Blant annet ser man for seg et felles billettsystem som gjør det mulig å reise fra Halden i sør til Asker i vest på samme billett.

– Vi er glade for at dette samarbeidet nå er på plass, og det er på høy tid at vi gjør det enklere å transportere seg selv i vårt felles bo- og arbeidsmarked. Vi er allerede godt i gang, og dette samarbeidet er et eksempel på det – selv om vi gjerne skulle hatt det på plass enda tidligere. Vår ambisjon er å gjøre det enklest mulig å forflytte seg kollektivt, slik at flere velger denne løsningen framfor å sette seg i bilen, sier fylkesordfører Ole Haabeth.

Prosjektet anbefaler også en kortsiktig kapasitetsøkning for trafikk inn mot Oslo i påvente av åpning av Follobanen.

Nærmere informasjon om dette ligger i sluttrapporten (pdf)

Pressehenvendelser kan rettes til:

  • NSB: 88 00 10 00 / kommunikasjon@nsb.no
  • Ruter: 40001518 / presse@ruter.no
  • Østfold fylkeskommune: Fylkesordfører Ole Haabeth, tlf 90858708
Publisert: 23.01.2015, 14.34