Vis relatert innhold

Stadig flere velger toget

Stadig flere tar toget. Foto: Knut BryFoto: Knut Bry

Stadig flere velger å reise med toget. Det bidrar til at NSB leverer et svært godt resultat i 1. tertial 2015. I tillegg gir en vellykket satsing på utbygging av gammel jernbaneeiendom betydelige gevinster i NSBs eiendomsselskap, Rom Eiendom.

Video fra pressekonferanse med konsernsjef Geir Isaksen i NSB
Presentasjon brukt under pressekonferansen (pdf)

NSB-konsernet hadde i årets fire første måneder driftsinntekter på 4 935 millioner kroner, opp fra 4 740 millioner kroner i samme periode i 2014. Driftsresultatet var 690 millioner kroner, mot 379 millioner kroner i fjor.

– Vi øker inntektene, samtidig som det jobbes godt med å redusere kostnadene. Det gir NSB-konsernet et svært godt resultat i årets fire første måneder, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

Én million flere togreiser

NSBs persontog hadde 1,1 million flere reiser i Norge i årets fire første måneder, en økning på 5,2 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Totalt ble det registrert 22,3 millioner reiser.

– Vi ser nå effekten av hyppigere avganger og nye tog. Vi har økt kapasiteten i rushtid, men samtidig har tilstrømmingen til togene økt enda mer, og vi ser at det begynner å bli trangt på enkelte tog i rushtiden. Vi kjøper stadig nye tog, men kapasiteten på jernbanenettet rundt de største byene må også forbedres, sier Isaksen.

NSB har bestilt 81 nye tog, og 67 av disse er nå levert. Leveransene vil fortsette ut 2016.

– Vi er også glade for at vi har mer fornøyde kunder enn noen gang før, legger han til.

Flere reisende gir økte inntekter i persontogvirksomheten. Driftsresultat ble på 292 millioner kroner, mot 166 millioner kroner i fjor.

Solid i eiendom

Eiendomsvirksomheten leverer gode resultater, med et driftsresultat på 344 millioner kroner i første tertial mot 195 millioner kroner i samme periode 2014.

Dette skyldes blant annet salg av et nyoppført kontorbygg i Munkedamsveien 62 i Oslo, og økt verdiutvikling på sentrumsnære eiendommer i Oslo.

Kostnadseffektiviseringen fortsetter

I NSBs øvrige virksomheter arbeides det med kostnadsreduksjoner for å møte en stadig sterkere konkurranse.

– Jeg er spesielt fornøyd med at CargoNet har forbedret sitt resultat med 33 millioner kroner målt mot samme periode i fjor, og høyst sannsynlig vil levere et positivt resultat for året under ett. Mantena og Nettbuss leverer resultater som er nær fjorårets, sier Isaksen.

Jernbanereformen

NSB vil bli endret som følge av jernbanereformen. Eiendomsvirksomheten i Rom Eiendom, togvedlikeholdsselskapet Mantena og eierskapet til togmateriellet foreslås tatt ut av konsernet, og togkjøring blir satt ut på anbud.

– Disse endringene er krevende for NSB, og gjør oss til et annet selskap enn det vi er i dag. Men vi skal bygge videre på den gode utviklingen i selskapet, og vil satse på å lykkes i konkurranse med andre som ønsker å kjøre tog i Norge, sier Isaksen.

Tertialrapporten kan lasts ned her. 

Publisert: 05.06.2015, 06.58

Last ned dokumenter