Vis relatert innhold

18 millioner kroner i pluss for NSB

NSB-konsernets resultat etter fire måneder i 2011 er påvirket av vanskelige vinterforhold kombinert med infrastrukturproblemer. Periodens driftsresultat er 18 millioner kroner (25 millioner kroner).

Togdriften er 190 millioner kroner bedre enn samme periode i fjor. Punktligheten er bedre.

Periodens driftsinntekter har økt med 505 millioner kroner mens periodens driftskostnader har økt med 511 millioner kroner, en økning på henholdsvis14,2 og 14,4 prosent. Inntektene øker i hovedsak på grunn av vekst i persontog- og bussvirksomheten.

Et noe svakere driftsresultat skyldes i hovedsak økte driftskostnader i buss- og godsvirksomheten. Konsernets resultat før skatt per 1. tertial 2011 er 10 millioner kroner (- 23 millioner kroner). Endringen skyldes i hovedsak bedret finansnetto.

Driftsresultatet for konsernets persontogvirksomhet er 35 millioner kroner (- 155 millioner), en bedring på 190 MNOK som i hovedsak skyldes økte inntekter. 
Økte energipriser er blitt motvirket av reduserte avvikskostnader. Punktligheten bedret seg med om lag 5 prosentpoeng vinteren 2011 i forhold til 2010.

Driftsresultatet for bussvirksomheten er – 1 million kroner (82 millioner kroner). Nedgangen skyldes i hovedsak økte vedlikeholds- og dieselkostnader.

Driftsresultatet for godsvirksomheten er – 85 millioner kroner (- 51 millioner kroner). To harde vintre kombinert med infrastrukturproblemer har gitt redusert leveransekvalitet som har påvirket både inntekter og kostnader negativt.

Driftsresultatet for eiendomsvirksomheten er 54 millioner kroner (107 millioner kroner). Endringen skyldes i hovedsak reduksjon i gevinst ved utvikling og salg av eiendom.
Økt vinterberedskap og bedre vedlikehold av infrastrukturen medførte en halvering av toginnstillinger 1. tertial sammenlignet med fjoråret, og en bedring av punktligheten.

Ski-VM i Oslo medførte 50 prosent flere solgte togbilletter i perioden 1. – 6. mars sammenlignet med i fjor, og Nettbuss som offisiell VM-leverandør hadde 40 busser i bruk for transport til/fra Holmenkollen.

Det første av i alt 50 nye tog ankom Norge i mars. I løpet av 2011 vil 10 av de nye togene ankomme Norge.

Publisert: 17.06.2011, 15.19