Artikkelarkiv

Artikkeltype:

Siste artikler:

2. tertial 2018: Gode resultater i NSB-konsernet, men krevende situasjon for CargoNet

28.09.2018, 12.47

NSB-konsernet leverer et tilfredsstillende driftsresultat på 609 millioner kroner etter årets åtte første måneder. I godsvirksomheten er resultatet minus 64 millioner kroner, en forverring på 32...

T1 2018:NSB Konsernet: Gode økonomiske resultater for buss og persontog

28.09.2018, 11.59

Tog og bussvirksomheten i NSB-konsernet viser god drift og leverer gode økonomiske resultater. Innen godstransport med tog, er situasjonen fremdeles svært krevende.

NSB-konsernet: Gode økonomiske resultater for buss og persontog

31.05.2018, 10.34

Tog og bussvirksomheten i NSB-konsernet viser god drift og leverer gode økonomiske resultater. Innen godstransport med tog, er situasjonen fremdeles svært krevende.

Årsresultat 2017: Trafikkvekst og et godt økonomisk resultat

13.02.2018, 10.33

Nordmenn fortsetter å reise miljøvennlig med tog og buss. Transport- og mobilitetskonsernet NSB opplever passasjervekst, økt omsetning og et godt driftsresultat i 2017. Konsernet rigger seg både...

NSB rigger for fremtiden

13.01.2018, 14.07

NSB-konsernet har en ny konsernstrategi, Den beste reisen. Sentralt i Den beste reisen er å satse på innovasjon og digital utvikling slik at kundene i fremtiden skal kunne handle hele reisen fra...

Enighet om ny pensjonsordning i NSB

20.12.2017, 10.25

Et enstemmig styre i NSB AS vedtok 19. desember en ny pensjonsordning for ansatte i NSB AS og Gjøvikbanen AS fra 2019. – Vi har fått en løsning som gir en god pensjon til medarbeiderne,...

NSB leverer bedre, men tjener mindre

15.06.2017, 12.21

Veksten i antall togpassasjerer fortsetter, det var 2,4 prosent flere reisende i første tertial i 2017 enn i samme periode året før.

Arne Fosen ny konserndirektør for NSB Persontog i NSB-konsernet

06.06.2017, 12.45

Arne Fosen (49) er tilsatt som konserndirektør i NSB Persontog. Fosen kommer fra stillingen som administrerende direktør i CargoNet, NSB-konsernets godstogvirksomhet. Han tiltrer 1. juli.

Arne Veggeland går av som leder for Nettbuss

02.06.2017, 12.00

Arne Veggeland, administrerende direktør i Nettbuss, har valgt å gå av som toppleder med virkning fra 1. august i år.

Fortalte om NSB – ledende på selvbetjente kunder

06.04.2017, 12.26

Ingen andre togselskaper har klart å gjøre kundene så selvbetjente som NSB. Det fortalte konsernsjef Geir Isaksen om under konferansen Smart Rail Europe i Amsterdam nylig.