Vis relatert innhold

Fahad Rehman, ingeniør i NSB Materiell

Fahad Rehman

Hvordan er arbeidsdagen din?

NSB Materiell er en meget spennende avdeling å være i. Vi har ansvaret for vedlikeholdsprosessen av tog i NSB. Vi anskaffer og moderniserer tog og komponenter, og sørger for at togene går mest mulig feilfritt og ikke forårsaker forsinkelser for våre kunder. Vi følger i tillegg nøye med feil og trendutvikling og forsøker å være proaktive ved å eliminere potensiale problemer. Vi er et team med høy kompetanse på ulike fagområder. Det er mye kostnader forbundet med vedlikehold, så det å styre og sette premissene for dette er viktig. Arbeidsdagen er fylt av faglige utfordringer, og ikke en dag er lik en annen. Jeg tror aldri jeg har gjort samme oppgave to ganger.

Hva liker du best med jobben?

Jeg vil dra fram tre ting. For det første utfører vi en viktig samfunnsoppgave. Tog er miljøvennlig og viktig for å holde samfunnet i gang. I denne jobben har man en stor grad av påvirkning på hvordan resultatet blir. For det andre får jeg store faglige utfordringer, og får jobbe med de mest interessante problemstillingene. Vi har mange faglig dyktige mennesker her, så folk kommer fra utlandet for å lære av oss. For det tredje er det sosiale veldig viktig. Dette må være Norges hyggeligste arbeidsplass, rett og slett.

Hva er bakgrunnen din?

Jeg er egentlig utdannet flyingeniør, fra NTNU, Universitetet i Agder og Universitetet i Cambridge. Jeg fikk jobb som RAMS & Vedlikeholdsingeniør i NSB, som 23-åring. Jeg hadde egentlig tenkt at jeg bare skulle bli ett år i NSB, men nå har jeg vært her i nesten sju.

Hva spør folk om når du forteller hva du jobber med?

Det første folk spør om når jeg sier at jeg jobber i NSB, er om jeg kjører tog. Når jeg sier at jeg jobber i teknisk avdeling, altså NSB Materiell, så lurer de ofte på hva vi driver med. Da forklarer jeg at det er svært mange trinn som skal løses, det er mye som må på plass, før en faktisk kan kjøre tog på skinnene.

Hva er ditt beste råd til de som er nysgjerrige på å jobbe som ingeniør hos oss?

Send en søknad! NSB er Norges mest fremtidsrettede bedriftHos oss kan du sørge for at folk reiser miljøvennlig. NSB satser på yngre krefter, som har oversikt over ny teknikk og nye trender, og som kan være med på å løfte selskapet til å nå sine mål. Her får du en stabil jobb med store muligheter for personlig utvikling. Det er mange muligheter for videre kurs og utdanning. Og så har vi et godt arbeidsmiljø og samhold, med stor takhøyde både blant kollegaer og i ledelse.

Published: 15.04.2013, 09:43