Vis relatert innhold

Bodil Jakobsen, lokomotivfører i CargoNet

Bodil JakobsenBodil Jakobsen, lokomotivfører i CargoNet

Bodil Jakobsen er ene og alene 50 prosent av CargoNets kvinnelige lokførere. Nå ønsker hun seg flere kvinnelige kollegaer.

 

Å kjøre godstog har tradisjonelt vært en jobb for gutta. Det synes Bodil Jakobsen ikke noe om.

– Jeg vil oppfordre flere jenter til å søke seg jobb hos oss. Mange tror kanskje det er en tung jobb, men dette er en flott arbeidsplass. Jeg har kjørt både persontog og godstog. Skulle jeg valgt igjen i dag, er det ingen tvil om at jeg ville valgt godstog igjen, sier hun.

At hun selv endte i et tog er dog bare tilfeldigheter. For det går ikke mange togene på Hamarøy, der hun kommer fra. Og det var VVS-ingeniør hun utdannet seg som.

Arbeidsmarkedet på starten av 1980-tallet var dog svært trått. Spesielt for en jente i et mannsdominert yrke.

Det ble mange småjobber, før hun en dag så en annonse i avisa. NSB søkte lokføreraspiranter.

– Jeg hadde så vidt reist med tog, og hadde aldri tenkt på lokfører som et aktuelt yrke for meg. Men jeg så jo at jeg hadde de rette kvalifikasjonene.

5. januar 1987 var Bodil NSB-ansatt, sammen med ni andre. En av de andre aspirantene har gått bort i mellomtiden.

– Nå er vi ni igjen, og ingen har sluttet frivillig i yrket, fastslår hun.

I starten kjørte hun både persontog og gods. Da NSB skilte ut godsvirksomheten ønsket hun egentlig å kjøre persontog, men ble innplassert i gods.

Det er hun i dag veldig glad for.

– Jeg har flere ganger valgt bort muligheten til å flytte over til persontog. Med den sjefen og de kollegaene jeg har i Trondheim ville jeg ikke byttet dette bort mot noe, sier Bodil.

I dag kjører hun gods på Nordlandsbanen, Dovrebanen - og også malm for Rana Gruber etter at CargoNet tok over kontrakten der. Når togturen er godt i gang setter hun gjerne på en lydbok eller litt musikk.

Det er fritt og fint å kjøre godstog, mener hun. Og yrket passer godt for kvinner, understreker hun. For av rundt 100 nåværende og kommende kvinnelige lokførere i Norge, er det i dag tre i gods. Alt for lite, selvsagt.

 

Published: 08.06.2015, 10:30