Vis relatert innhold

En betydningsfull jobb

Vi arbeider med noe av det viktigste i samfunnet. Vi binder sammen by og land, jobb og familie.

Transport med buss og tog er miljøvennlig. Som medarbeider hos oss blir du del av løsningen på morgendagens utfordringer.

Forretningsidé, visjon og hovedmål

NSB skal være kundenes favoritt og Nordens mest nyskapende transportselskap.
Les mer

NSB-konsernet har et viktig samfunnsoppdrag

Vi skal sørge for effektiv, tilgjengelig, sikker og miljøvennlig transport av personer og gods.
Les mer

Vi jobber for miljøet

Det viktigste NSB-konsernet kan gjøre for miljøet er å frakte så mange reisende og så mye gods som mulig. Men konsernet jobber for miljøvennlig transport på en rekke andre områder også.
Les mer

Vi glemmer ikke etikken

NSB-konsernets omdømme og tillit er avhengig av medarbeidernes profesjonalitet og dyktighet, og et høyt etisk nivå. Dette gjelder både konsernets forretningsdrift og handlemåten til hver enkelt ansatt. 
Les mer